ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Su üstü sporları parkuru kiraya verilecektir

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00863286
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : ÇOLAKLI MAH. / ÇOLAKLI
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZETE BİR 17.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ALBA QUEEN OTEL PLAJI BATISI  SU PARKURU KİRALAMA
İşin Yapılacağı Yer
:
MANAVGAT ALBA QUEEN OTEL PLAJI BATISI  
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 16:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 1 adet su üstü sporları parkur noktasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif suretiyle şartname esasları dahilinde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.

SIRA NO İLÇESİ PARKUR ADI İLK YIL MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%30) KİRA BİTİM TARİHİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 MANAVGAT ALBA QUEEN OTEL PLAJI BATISI 60.000TL+KDV 18.000TL 15.09.2020 27.09.2018 16:45


2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saat­leri içinde görülebilir ve ihale için 100TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.
3- Söz konusu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak­tır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;
4.1– Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3- 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.5- Gerçek kişilerden tebligat için yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge, adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.6- Gerçek kişilerden işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için Turizm Amaçlı Su Üstü Faaliyet Araçları İşletmeciliği iş kolunda ( Belge Türü ), son 4 yıllık dönemde 1 yıl faaliyet gösterildiğini gösteren Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi,
4.7- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.8- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.9- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,
4.10- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,
4.11- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;
4.12- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,
4.13- 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.14- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.15- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.16- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.17- Tüzel kişilerden işletme işine dair deneyimini kanıtlaması için, Turizm Amaçlı Su Üstü Faaliyet Araçları İşletmeciliği iş kolunda ( Belge Türü ), son 4 yıllık dönemde 1 yıl faaliyet gösterildiğini gösteren Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi,
4.18- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,
4.19- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,
4.20- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,
4.21- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,
4.22- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı, istenilecektir.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
7- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. Maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İLÂN OLUNUR.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR