YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yunak Belediyesine ait 6 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069348
Şehir : Konya / Yunak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YUNAK 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet üç katlı işhanı ve arsası , 2 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunak Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL ŞATIŞ İLANI

S.NO Mahalle Ada/
Parsel

Bağımsız
Bölüm No
Ana Taşınmaz Niteliği Yüzölçümü Arsa Payı
Bağımsız Bölüm Niteliği
Kat Mülkiyeti Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Yeni Mah 157/28 9 Üç Katlı İşhanı ve Arsası 1.907.99 m2 19/1908 DÜKKAN
Zemin Kat
VAR 130.000.00TL 3.900.00TL 14:00
2 Yeni Mah 157/28 10 Üç Katlı İşhanı ve Arsası 1.907.99 m2 19/1908 DÜKKAN
Zemin Kat
VAR 130.000.00TL 3.900.00TL 14:05
3 Yeni Mah 157/28 11 Üç Katlı İşhanı ve Arsası 1.907.99 m2 19/1908 DÜKKAN
Zemin Kat
VAR 130.000.00TL 3.900.00TL 14:10
4 Yeni Mah 157/28 17 Üç Katlı İşhanı ve Arsası 1.907.99 m2 12/1908 DÜKKAN
Zemin Kat
VAR 210.000.00TL 6.300.00TL 14:15
5 Piribeyli Mah 197/83 - ARSA 633,85m2 - - - 22.185.00 TL 666.00 TL 14:20
6 Piribeyli Mah 197/84 - ARSA 718,64m2 - - - 25.153.00 TL 755.00 TL 14:25

Mülkiyeti Yunak Belediye Başkanlığına ait ekte özellikleri belirtilen 6 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihalesi ile satılacaktır.
2-Taşınmaz Bilgileri:

  1. Şatış İhalesi 06.11.2019 Çarşamba günü yukarıdaki listede her bir taşınmaz için belirtilen saatte yapılacaktır.

  2. Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıdaki listede gösterilmiştir.

  3. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmaza ait geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden 06/11/2019 tarihinde saat 13:30 ’a kadar Yunak Belediye Veznesine yatırmaları gerekmektedir.

  4. Bedellere KDV dahil olup . satımdan kaynaklanan başkaca her türlü vergi ,resim ve harçlar alıcıya aittir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.
İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.
1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)
2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Yunak belediyesine borcu olmadığını gösterir belge
5) İkametgah İlmuhaberi
6) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
7) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur. ( Borcu yoktur kağıdı vekalet veren adına olacaktır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR