YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kavaklıdere'de avlulu kargir bina icradan satılıktır

YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052975
Şehir : Muğla / Kavaklıdere
Semt-Mahalle : MENTEŞE MAH. / KAVAKLIDERE
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/202 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
99,400 TL
Birinci Satış Günü
:
10.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
YATAĞAN BELEDİYE BİNASI TOPLANTI SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YATAĞAN
İCRA DAİRESİ

2018/202 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Kavaklıdere İlçe, 3614 Parsel, MENTEŞE Mahalle/Köy, CUMHURİYET Mevkii, Kıymet takdirine konu taşınmaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları, Kavaklıdere Belediyesi Sınırları, 1/1000 Ölçekli Menteşe uygulama İmar Planı ve meskun alan içerisindedir. Mahalle merkezine ve ticari merkeze yakın konumdadır.Yol, su, katı atık, temizlik, çevre sağlığı, zabıta, itfaiye, cezane gibi belediye hizmetleri ile elektrik ve haberleşme gibi diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanmaktadır. İmar uygulaması görmemiştir. Bu nedenle kadastral parsel niteliğindedir. Tapu kayıtlarına göre arsa yüzölçümü 321,85 m2 dir.Kadastral bir yola cephesi bulunmamaktadır. Bu nedenle ulaşım sorunu yoktur. İmar planına göre Taksı %40,Kaksı % 1,200 olan, bodrum kat hariç üç katlı, bitişik nizam, konut yapımına elverişli imar durumuna sahip ise de; imar uygulaması görmeden ve üzerindeki yapılar yıkılmadan inşaat izni alınması mümkün değildir. Üzerinde iki katlı bir bina ve müştemilatları ile muhtelif cins, yaş ve sayıdaağaçlar mevcuttur. Taşınmazda borçlu Cemal DEMİRTAŞ'ın hissesi TAM dır.Kıymet takdir tarihinden önceki günlerde taşınmaz civarında ve MenteşeMahallesi sınırları içerisinde, kadastral parsel niteliğndeki taşınmazlarda yapılan serbest alım ve satımlarda oluşan ve kıymet takdir gününe tekabül ettirilen, emsal kadastral arsa birim satış bedellerinin, yaptığımız araştırma vesoruşturmalar sonrası, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak, kıyaslama suretiyle 150,00TL/m2 olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Buna göre kıymet takdir tarihi itibariyle; Taşınmazın arsa değeri 321,85 m2 X 150TL/m2 = 48.278,00 TL dir. Taşınmazın üzerindeki yapılar ve değerleri;
a-İKİ KATLI BİNA: Taşınmazın arsasının güneyine ve yola bitişik olarak inşa edilmiş, iki katlı, yığma yarı kargir, 3. sınıf, A grubu yapıdır. Alt katı depo üst katı konut olarak kullanılmaktadır. Üst kat konut 2 oda, 1 salon , 1 mutfak, 1 banyo- WC ve lavabodan ibarettir. Toplam inşaat alanı 111,00m2, faydalı alanı ( net kullanım alanı ) 90,00 m2 dir. 46-48 yaşlarındadır. Objektif ölçülerdeki yıpranma oranı %50, inşaat gerçekleşme oranı %85 dir. Değeri: 111,00 m2 x 900,00 TL/m2 x % 50 x %85 =42.458,00 TL dir.
b- MÜŞTEMİLAT:Taşınmazın kuzey doğu köşesine ve komşu parsellere bitişik olarak inşa edilmiş, tek katlı, yığma yarı kargir, 2. Sınıf, B grubu basit yapıdır. Depo olarak kullanılmaktadır. İnşaat alanı 16,00 m2, faydalı alanı (net kullanım alanı) 13,00 m2 dir. 26-27 yaşlarındadır. Objektif ölçülerdeki yıpranma oranı %32, inşaat gerçekleşme oranı %60 dır. Değeri: 16,00m2 x 530,00 TL/m2 x %68 x % 60 = 3.460,00 Tl dir.
c- DUVARLAR:Taşınmazın yol sınırına ihata amaçlı ve bahçesineteraslama amaçlı yapılmış kuru ve harçlı taş duvarlar ile tuğla duvarlardır. Alanları toplamı 31,00 m2 dir. Taş duvarlar46-48 yaşlarında, tuğla duvarlar 26-27 yaşlarındadırlar. Objektif ölçülerdeki yıpranma oranları ortalama %40, inşaat gerçekleşme oranları % 100 dür. Değerleri toplamı ; 31,00 m2 x 175,00 TL/m2 x % 60 = 3.225,00 TL dir.
d-AVLU KAPISI:Taşınmazın yol cephesine demirden yapılmış imalattır. Alanı 2,00 m2 dir. 9-10 yaşlarındadır. Objektif ölçülerdeki yıpranma oranı % 10, inşaat gerçekleşme oranı %100 dür. Değeri : 2,00 m2 x 200,00 TL/m2 x % 90 = 360,00 TL dir. TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI VE İMALATLARIN KIYMET TAKDİR TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM DEĞERİ DE ; 42.458,00 TL + 3.460,00 TL+ 3.255,00 TL + 360,00 TL = 49.533,00 TL DİR. SONUÇ VE KANAAT: KIYMET TAKDİRİ İSTENEN VE BORÇLU CEMAL DEMİRTAŞ A AİT OLAN, MUĞLA İLİ, KAVAKLIDERE İLÇESİ, MENTEŞE MAHALLESİ, CUMHURİYET MEVKİİ NDE BULUNAN VE TAPU SİCİLİNİN 35 PAFTA, 3614 PARSEL NUMARASINDAKİ İKİ KATLI KARGİR EV VE AVLUSU OLARAK KAYITLI TAŞINMAZIN, ARSA, YAPILAR VE AĞAÇLAR OLMAK ÜZERE, TOPLAM DEĞERİ, KIYMET TAKDİRİ İTİBARİYLE; (48.278,00+49.533,00+1.600,00) = 99.411,00 TL DİR.
Adresi : Kavaklıdere / MUĞLA
Yüzölçümü : 321,85 m2
İmar Durumu : Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları, Kavaklıdere Belediyesi Sınırları, 1/1000 Ölçekli Menteşe uygulama İmar Planı ve meskun alan içerisindedir.
Kıymeti : 99.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : YATAĞAN BELEDİYE BİNASI TOPLANTI SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/202 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR