ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortahisar Esenyurt Mahallesi'nde kargir ev ve bahçesi ihale ile satılacaktır

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01097459
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : ESENYURT MAH. / BOZTEPE
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ 18.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kar. iki katlı ev ve fındık bahçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 15:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Esenyurt mahallesi adresinde bulunan aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
İhale, 24.12.2019 tarihinde Salı günü, 15.00 başlangıç saatinde, Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalesinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede belirlenecek olan satış bedelini iştirakçi peşin ödeyecektir.
Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu tescil işlemi gerçekleştirilemez. Satış ihalesi uhdesinde kalan iştirakçi satış bedeli üzerinden %0, 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini peşin olarak ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 8. 2886 sayılı yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadığına dair belge.

 9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

 5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 6. 2886 sayılı yasaya göre cezalı veya yasaklı olmadığına dair belge.

 7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 24.12.2019 Salı günü 12:00’ a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

S. N

Cinsi

Mahalle - Ada - Parsel

Muhammen
Bedel ( TL)

Geçici

İhale

İhale

Teminat (TL)

Tarihi

Saati

1

Kar. iki katlı ev ve fındık bahçesi

Esenyurt 164/83

4787,13

59.176,56

1.775,50

24.12.2019

15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR