POLATLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

14 adet konut imarlı arsa Milli Emlak Müdürlüğü'nden satışa sunulmuştur

POLATLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01171461
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : ÜÇPINAR MAH. / POLATLI
Yayınlandığı Gazeteler

POLATLI POSTASI 10.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
POLATLI POSTASI 14.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli, Polatlı İlçesine bağlı bulunan ve yukarıda ismi yazılı Mahallede gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışa sunulmuştur
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 09:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
POLATLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Mah./Köyü Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Satışa Esas Alan Cinsi İmar Durumu Tah. Satış Bedeli (TL) Geçici
Teminatı
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
Üçpınar Mh. 140008 1 785,32 785,32 Arsa Konut 137.500,00 27.500,00 22.07.2020 09:40
Üçpınar Mh. 140008 6 760,00 760,00 Arsa Konut 133.050,00 26.700,00 22.07.2020 09:50
Üçpınar Mh. 140008 7 766,00 766,00 Arsa Konut 134.100,00 26.820,00 22.07.2020 10:00
Üçpınar Mh. 140013 1 801,57 801,57 Arsa Konut 140.300,00 28.060,00 22.07.2020 10:10
Üçpınar Mh. 140014 1 979,35 979,35 Arsa Konut 171.400,00 34.280,00 22.07.2020 10:20
Üçpınar Mh. 140024 2 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 10:30
Üçpınar Mh. 140024 3 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 10:40
Üçpınar Mh. 140024 4 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 10:50
Üçpınar Mh. 140024 5 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 11:00
Üçpınar Mh. 140024 6 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 11:10
Üçpınar Mh. 140024 11 788,02 788,02 Arsa Konut 138.000,00 27.600,00 22.07.2020 11:20
Üçpınar Mh. 140024 12 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 11:30
Üçpınar Mh. 140024 13 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 11:40
Üçpınar Mh. 140024 14 777,00 777,00 Arsa Konut 136.000,00 27.200,00 22.07.2020 11:50
Üçpınar Mh. 140046 4 800,00 800,00 Arsa Konut 140.050,00 28.010,00 22.07.2020 12:00

1-Ankara İli, Polatlı İlçesine bağlı bulunan ve yukarıda ismi yazılı Mahallede gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Polatlı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında satışı yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihrac edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhale dosyası ve şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV’den muaf olup, beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5- Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 25’i oranında alınmaktadır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR