KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

51 adet konutun satış ihalesi yapılacaktır

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 51 ADET KONUT SATIŞ İHALESİ

İlçesi/Mevkii Sıra No. Daire No. Kat Bilgisi Yön Bilgisi Net Alan
(m²)
Brüt Alan
(m²)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici Teminat Bedeli
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
Küçükçekmece
Yenimahalle
8675 parsel
1 1 1 Güney-Batı-Doğu 79,57 m² 102,2 m² 395.467,00 TL 11.864,01 TL 150 TL
2 2 Güneybatı 97,75 m² 125,33 m² 478.612,00 TL 14.358,36 TL
3 3 Güneybatı 99,37 m² 127,40 m² 485.783,00 TL 14.573,49 TL
4 4 Batı 103,75m² 133,02 m² 504.043,00 TL 15.121,29 TL
5 5 Batı 103,69m² 132,94 m² 503.766,00 TL 15.112,98 TL
6 6 Kuzeybatı 99,40 m² 127,44 m² 475.422,00 TL 14.262,66 TL
7 7 Kuzeybatı 102,73m² 131,71 m² 492.141,00 TL 14.764,23 TL
8 8 Kuzey-Doğu-Batı 83,02 m² 106,44 m² 400.139,00 TL 12.004,17 TL
9 9 2 Güney-Batı-Doğu 79,57 m² 102,39 m² 397.567,00 TL 11.927,01 TL
10 16 Kuzey-Doğu-Batı 83,02 m² 106,83 m² 402.239,00 TL 12.067,17 TL
11 24 3 Kuzey-Doğu-Batı 86,16 m² 100,49 m² 419.181,00 TL 12.575,43 TL
12 25 Kuzeydoğu 62,80 m² 73,25 m² 301.730,00 TL 9.051,90 TL
13 26 Kuzeydoğu 70,50 m² 82,23 m² 336.570,00 TL 10.097,10 TL
14 27 Doğu 90,98 m² 106,11 m² 440.420,00 TL 13.212,60 TL
15 28 Doğu 91,10 m² 106,25 m² 440.970,00 TL 13.229,10 TL
16 29 Güneydoğu 70,81 m² 82,59 m² 351.600,00 TL 10.548,00 TL
17 30 Güneydoğu 64,69 m² 75,45 m² 323.656,00 TL 9.709,68 TL
18 31 4 Güney-Doğu-Batı 78,59 m² 94,95 m² 402.740,00 TL 12.082,20 TL
19 38 Kuzey-Doğu-Batı 84,88 m² 102,55 m² 421.930,00 TL 12.657,90 TL
20 40 Kuzeydoğu 70,59 m² 85,28 m² 339.100,00 TL 10.173,00 TL
21 41 Doğu 90,55 m² 109,40 m² 440.590,00 TL 13.217,70 TL
22 42 Doğu 90,63 m² 109,49 m² 441.000,00 TL 13.230,00 TL
23 43 Güneydoğu 70,73 m² 85,45 m² 353.400,00 TL 10.602,00 TL
24 44 Güneydoğu 64,59 m² 78,04 m² 325.340,00 TL 9.760,20 TL
25 45 5 Güney-Batı-Doğu 86,30 m² 103,49 m² 440.870,00 TL 13.226,10 TL
26 52 Kuzey-Doğu-Batı 90,37 m² 108,37 m² 450.500,00 TL 13.515,00 TL
27 53 Kuzeydoğu 62,82 m² 75,33 m² 305.900,00 TL 9.177,00 TL
28 54 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 362.000,00 TL 10.860,00 TL
29 55 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 442.700,00 TL 13.281,00 TL
30 56 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 444.000,00 TL 13.320,00 TL
31 57 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 376.000,00 TL 11.280,00 TL
32 58 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 328.000,00 TL 9.840,00 TL
33 59 6 Güney-Batı-Doğu 86.30m² 103.49m² 450.000,00 TL 13.500,00 TL
34 66 Kuzey-Doğu-Batı 90,37 m² 108,37 m² 459.000,00 TL 13.770,00 TL
35 68 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 366.000,00 TL 10.980,00 TL
36 69 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 447.000,00 TL 13.410,00 TL
37 70 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 448.000,00 TL 13.440,00 TL
38 71 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 380.000,00 TL 11.400,00 TL
39 72 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 332.000,00 TL 9.960,00 TL
40 73 7 Güney-Batı-Doğu 86,30 m² 103,49 m² 450.000,00 TL 13.500,00 TL
41 82 Kuzeydoğu 74,86 m² 89,77 m² 366.000,00 TL 10.980,00 TL
42 83 Doğu 90,53 m² 108,56 m² 447.000,00 TL 13.410,00 TL
43 84 Doğu 90,63 m² 108,68 m² 448.000,00 TL 13.440,00 TL
44 85 Güneydoğu 75,08 m² 90,04 m² 380.000,00 TL 11.400,00 TL
45 86 Güneydoğu 64,65 m² 77,53 m² 332.000,00 TL 9.960,00 TL
46 94 8 Kuzeydoğu 70,57 m² 88,52 m² 354.000,00 TL 10.620,00 TL
47 95 Doğu 94,96 m² 119,12 m² 475.000,00 TL 14.250,00 TL
48 96 Doğu 95,20 m² 119,42 m² 476.000,00 TL 14.280,00 TL
49 98 Güney-Doğu 64,89 m² 81,40 m² 342.000,00 TL 10.260,00 TL
50 104 9 Doğu 85,46 m² 112,30 m² 431.000,00 TL 12.930,00 TL
51 105 Güneydoğu 85,43 m² 112,26 m² 436.000,00 TL 13.080,00 TL


1) Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 51 adet Konutun satış ihalesi her bir konut için ayrı ayrı olmak üzere, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre, “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2 ) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
 • Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.
 • Geçici Teminat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,
 • Aslı ibraz edilmek kaydi ile kimlik fotokopisi
 • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi
 • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • Şartname alındı makbuzu.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, ihale günü tarih ve saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir
3) Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.
4) Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartlarını (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.
5) Yabancı İstekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat adresi beyan etmek, ayrıca Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. Yabancı isteklilerin ihaleyi alması halinde ihale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.
6) Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
7) İhaleyi alana tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.
8) İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
9) İhale 03.03.2020 tarihinde saat 10:00 ‘da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR