ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Etimesgut'ta 3+1 daire satışa sunulmuştur

ETİMESGUT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135118
Şehir : Ankara / Etimesgut
Semt-Mahalle : 30 AĞUSTOS MAH. / 30AĞUSTOS
Oda Sayısı : 3+1
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜÇLÜ ANADOLU 28.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli Etimesgut İlçesi 30 Ağustos Mahallesi 45622 ada 17 parselde 42/1137 arsa paylı, 1.137,00 m2 arsa üzerinde kaim Tam hisseli 2. kat 20 numaralı konut satışa çıkarılmıştır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 14:15
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
En geç satış günü saat 14:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gayrimenkulün satışı, satış komisyonunca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü İhale Salonunda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
(Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Vergi borcundan dolayı mahcuz bulunan aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94-99’ uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.

1-) Satışı Yapılacak Gayrimenkul : Ankara İli Etimesgut İlçesi 30 Ağustos Mahallesi 45622 ada 17 parselde 42/1137 arsa paylı, 1.137,00 m2 arsa üzerinde kaim Tam hisseli 2. kat 20 numaralı konuttur

2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları : Satışa çıkarılan gayrimenkul, konut vasfında olup, 45622 ada 17 parsel de 1137,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde bulunan 6 numaralı apartmanda 2. kat 20 numaralı dairedir. Apartman 2 bodrum kat + Zeminkat + 3 normal katlı 28 daireli asansörlü ve merkezi sistem ısıtmalıdır. Bahse konu daire 3+1 tek balkonlu, salon ve odalar laminant parke, ıslak zeminler seramiktir. Pencereler PVC ısı camlıdır. Daire kapısı çelik kapı iç kapılar panel kapıdır. 5 daire bulunan 2. katta arka cephe (Kuzey) orta dairedir. Bahse konu gayrimenkulün bulunduğu bina konum itibarı ile 2165 sokağa cephelidir. Mehmet Akif Ersoy Caddesine 130047686550 m. Şehit Hikmet Özer Caddesine 200 m. İstasyon Caddesine 2 km. Elvan Caddesine 1 km. Bağlıca Bulvarına 3,5 km. Eskişehir Yoluna 5,5 km. Etimesgut Belediyesine 1700 m. Şehir Merkezi Kızılay’ a 21 km. (kuş uçuşu )

3-) Gayrimenkul'ün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonunca 240.000,00-TL rayiç değer tespiti yapılmıştır.

4-) Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nevi ve tutarı : Teminat tutarı rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 18.000,00-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat, “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.”

5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve süre : Gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyenler, belirtilen teminat tutarını, Ankara D1300476865efterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu en geç satış günü saat 14:00’a kadar (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü) Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

6-) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün, Saat : Gayrimenkulün satışı, satış komisyonunca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü İhale Salonunda (Uzlaşma Salonu) birinci satış 18/03/2020 Çarşamba günü saat 14:15' de açık artırma ve peşin para ile olup, satışı gerçekleşmezse 25/03/2020 tarihinde aynı yer ve saate ikinci satışı yapılacaktır.
7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75’ ni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 25/03/2020 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
8-) Gayrimenkulün Satış Şartnamesi : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Etimesgut Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.

9-) Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu : Her türlü vergi, resim ve harç, (Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi,Tellaliye) diğer tüm masraflar alıcıya aittir.

10-) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.
İlan Olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR