SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Ankara/Güdül'de 2+1 termal mesken ihaleyle satılacaktır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041953
Şehir : Ankara / Güdül
Semt-Mahalle : GÜNEYCE MAH. / GÜDÜL
Oda Sayısı : 2+1
: 102
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : Müstakil
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZAFER 24.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli, Güdül İlçesi'nde bulunan 1 adet termal tesis içinde bulunan mesken 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No: 8  Ulus/ANKARA
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi

Gayrimenkul Satış İlanı
Dosya No: 2016/63 SATIŞ

Kurumumuzca bir borçtan dolayı, haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacaktır.

1- Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL NO CİLT SAYFA NO CİNSİ
Ankara Güdül Güneyce 708 3 4 388 Konut

2- İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Ankara ili, Güdül İlçesi, Çağa (Güneyce) Mah., 708 ada, 3 parselde kayıtlı, 25.000,00 m² yüzölçümlü 525/25000 arsa pay/paydalı, tam hisseli 41 nolu Bağımsız bölümlü ana taşınmaz konut niteliğindedir. Taşınmaza ulaşmak için Beypazarı Ankara yolu üzerinden Beypazarı istikametine ilerlerken Çağabey Mahallesi'nden Termal tesislerin bulunduğu güney istikametine ilerlenir ve 500 m ilerlendikten sonra sağa konumlu siteye ulaşılır. Bölgede yerleşim termal su tesislerinin devre mülklerinin yer aldığı sitelerden ve tesislerden oluşmaktadır. Yapılaşma 2 ve tek katlı site tarzı villalar ve devre mülklerden oluşmaktadır, Çevrede ekili ve dikili bahçe ve tarlalar bulunmaktadır. Bölge şuan için atıl durumdadır ve inşaat faaliyetlerinin durduğu gözlenmektedir. Parsel üzerinde yaygın kat irtifakı kurulmuş olup parsel üzerinde bağımsız bölümler müstakil şekilde yatay düzlemde konumlanmıştır. Taşınmaz Şafak Termal tesislerinde bulunmaktadır. Şafak Termal tesisleri 48 adet tek katlı içerisinde havuzları olan termal meskenler olarak inşa edilmiştir. Zemin katta; 2 oda, salon, wc, wc+duş, antre, havuz hacimlerinden meydana gelmektedir ve brüt 102 m² alanla ve yaklaşık 9 m² zemin oturumlu balkon alanlıdır. Salon ve oda zeminleri şap beton vaziyettedir. Taşınmazın iç ve dış duvarları boyalı olmasına karşın oturumun olmamasından dolayı deforme olmuş durumdadır. Mutfak dolapları, tezgahı takılı değildir. Islak hacim zemin ve duvarları yapılıdır. Mesken dış kapısı çelik olup takılıdır fakat, iç kapıları ve kanatları takılı değildir. Isınma sistemi jeotermal olup tesisatı yapı fakat petekler takılı değildir. Pencereleri pvc olup takılıdır. . Mesken % 84 inşaat seviyelidir.

3- Gayrimenkulun Artırmaya Esas Muhammen Değeri: 65.000,00-TL (Altmışbeşbin TL) olarak tespit edilmiştir. Site çevresi bahçe teli ile çevrilidir. Ulaşım asfalt yol ile yapılmaktadır. Taşınmazın çevre düzenlemesi, açık su depolama havuzu, meskenlerin önündeki bahçeler ve yollar ve ortak alanları yapılı değildir.

4- Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u 4.875,00-TL(Dörtbinsekizyüzyetmişbeş TL) oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzları, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları(teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir)en geç ihale günü, ihale saatine kadar Merkezimiz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.

5- Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 11.09.2019 gün, 14:00–14:05 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No: 8 Ulus/ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 18.09.2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

6- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7- Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir.

8- Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.


9- Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir.
10- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükmüne göre Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisince tahsil olunur.

11- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


12- İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin, %7,5’u olan 4.875,00-TL(Dörtbinsekizyüzyetmişbeş TL) geçici teminatı nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzlarını birinci açık arttırma günü olan 11.09.2019 günü saat 14:00’a kadar alıcı çıkmaz ise ikinci açık arttırma günü olan 18.09.2019 günü saat 14:00’a kadar Merkezimiz İcra Satış komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.

13- Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz İcra Satış Servisine 2016/63-Satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur.(ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

14- İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer.

15- 6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR