MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Manavgat'ta müstakil ev ve bahçesi icradan satılıktır

MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040840
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : ÇARDAKKÖY MAH. / TAŞAĞIL
: 86
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3385 TLMT
Muhammen Bedeli
:
203,691 TL
Birinci Satış Günü
:
16.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
13.11.2019 10:30
Satış Yeri
:
MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ
2018/3385 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çardak Mahallesi, 150 ada 3 parsel numaralı taşınmaz, 9.857,03 m² miktarında, Betonarme Ev ve Tarla vasfıyla ve Tam hisse ile borçlu adına tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz, 1/100 000 Ölçekli Antalya- Burdur- Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı' nda 'Orman Alanları' içerisinde kalmaktadır. Alt ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır. Parsel halen iki bölüm halinde tarımsal faaliyet yapılarak kullanılmaktadır. Güney bölümü tarla tarımı yapılarak, kuzey bölümü içindeki tek katlı halen ikamet edilen ev ve evin çevresinde 10-12 yaşında 12 adet Zeytin ağacı dikili bulunmaktadır. Parsel üzerinde 20-22 yıllık, tek katlı, çatısız vaziyette betonarme-karkas bir yapı bulunmaktadır. Konut olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenen yapının, iç ve dış duvarları sıvalı, iç duvarları boyalı, giriş kapısı demir, pencere doğramaları kısmen ahşap, kısmen de pvc, iç kapı kanatları ahşap kapı, ıslak hacim yer döşemeleri seramik kaplı, mutfak alt ve üst dolabı ile güneş enerjisi bulunan 86.00 m² oturum alanında bir yapı bulunduğu tespit edilmiştir. Antalya ili, Manavgat İlçesi, Çardak Mahallesinde bulunan ve tam hisse olarak borçlu adına kayıtlı bulunan betonarme ev ve tarla vasfındaki 150 ada 3 nolu parselin, üzerindeki muhtesatla birlikte değeri 203.691,28 TL.'dir. Bina değeri : 86.00 m2x694.00 TL/m2x0.70 = 41.778.80 TL. dir. Ağaç Değeri: 12 ad. X 350,00 TL/ ad. = 4.200,00 TL Parselin Toplam Değeri: 157712,48 + 41778,80+4200,00 = 203.691,28 TL.
"İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur."
Kıymeti : 203.691,28 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası 2. Satış Günü : 13/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3385 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR