BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar'da 115 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01100474
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : KİRAZLI MAH. / GÜNEŞLİ
: 115
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 13.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/530 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
680,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2020 16:20
İkinci Satış Günü
:
04.03.2020 16:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2019/530 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 2842 Ada, 33 Parsel Sayılı 8.314,10 m2 Yüzölçümlü 74/8314 Arsa Paylı B Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 04/07/2019 tarihli Mahkeme bilirkişi raporuna göre "Davaya konu olan İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Bağlar (Tapuda Kirazlı) Mahallesi, 2842 ada, 33 parselde bulunan Güneşli Konutları 49. Sokak 42 kapı numaralı B Blok zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu dairesidir. Keşif sırasında dairede oturan kiracının daireyi tahliye ettiği görülmüş olup, daire zemin katta olduğundan dışarıdan cephe genişliği ve derinliği ölçülmüş, dairenin dış cepheye bakan mutfak, odalar ve salonu görülmüştür. İcra dosyasında bulunan bilirkişi raporundaki dairenin özellikleri de incelenmiş olup, daire giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencere doğramaları altında ve üzerinde dolaplı, doğal gaz kombili, yaklaşık 115 m2' dir. Sitede A ve B blok olmak üzere 2 blok ve bloklar arasında sosyal tesis binası bulunmakta, site girişi 49. Sokak tarafından olup girişte güvenlik, açık otoparkı, kapalı garajı, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitnes, hamam vs sosyal tesisleri yer almaktadır. Taşınmazın güney cepheli, merkezi ısıtmalı, yaklaşık 8-9 yıllıktır. Ana taşınmaz bodrum+zemin+15 normal katlı, asansörlüdür. Taşınmaz Mehmet Akif Ersoy Caddesine 120 m. Mimar Sinan Caddesine yaklaşık 330 m. Atatürk Caddesine yaklaşık 400 m. Osmanpaşa Caddesine yaklaşık 420 m. Cemal Ulusoy Caddesi ve Basın Ekspres Caddesine yaklaşık 1 km mesafededir. Yakın çevresinde konut siteleri ve konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Anafartalar İlkokuluna, Güneşli Ortaokuluna, Nazif Kurşunlu Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Lisesine, Özel Doğa İlk, Orta ve Lisesine, semt parklarına, toplu taşıma güzergahlarına yürüme mesafesindedir. "denilmektedir.
İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/06/2019 tarih F.2072553 Sayılı yazısıyla Bağlar Mahallesi, 2842 ada, 33 parselin 15/09/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında maks TAKS:0,25 maks KAKS:2,00 şartlarında konut alanında kaldığı, posta adresinin Bağlar Mahallesi 49. Sokak No:42 adresinde kaldığı, 27/11/2011 tarih, 86 sayılı Yapı Ruhsatı, 30/03/2012 tarihle Yapı Kullanma İzin Belgesi olduğu, zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanının 114 m2 olduğu, 49. Sokağın 2019 yılı rayiç değerinin 2822,09 TL olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 18/08/2011
Beyan: (AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir.)
Eklenti: 2618298 Sistem 1 nolu otopark
1. Satış Günü : 05/02/2020 günü 16:20 - 16:30 arası
2. Satış Günü : 04/03/2020 günü 16:20 - 16:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/530 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR