BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beykoz Tokatköy'de 244 m² arsa üzerinde gecekondu tarzı yapı icradan satılıktır

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01139262
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : TOKATKÖY MAH. / TOKATKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/556 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
478,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.04.2020 12:00
İkinci Satış Günü
:
02.06.2020 12:00
Satış Yeri
:
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BEYKOZİCRA DAİRESİ

2019/556 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 74 Parsel, TOKATKÖY Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, tapu kayıtlarında Tokatköy Mahallesinde Köy İçi Mevkiinde, 74 parsel sayılı 244,00 m5 miktarlı ?BAHÇE? vasfında borçluya e ait parselin ve üzerinde *** kişiye ait yapının satışa esas ve hazırlık olmak üzere halihazır durumunun tespiti taşınmaza gidildi. Taşınmaz Üzerinde, yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Gerekli ölçü ve notlar alındı, dosya içerisinde tapu kaydı yerine uygulandı. Söz konusu taşınmazın değerine etki eden olumlu ve olumsuz faktörler göz önünde bulundurularak tespit edilen hususlar ve elde edilen sonuçlar aşağıda arzedilmiştir. Dosyasında taşınmazın imar durumu bulunmamaktadır. Beykoz Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğün? den alman şifahi bilgiye göre; 74 parselin 17.10.2018 Onay tarihli 1/5000 ölçekli planda kısmen düşük yoğunluklu konut, kısmen park, yeşil alan, orman ve kısmen de enerji nakil hattı koruma alanı olarak nazım imar planı bulunmaktadır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli planı henüz bulunmamaktadır İmar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resmi tesis alanları için ayrılan yerler ile Özel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde hazine adına tapuya resen tescil edilir olarak belirtilmiştir, Taşınmazın halihazırda yapılaşma hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın tapu kaydı ve 1/tOÛO ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade İle arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın arsa alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli» Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi, Ermiş Çıkmazı No,6 da konumludur. Taşınmaza ulaşım Çayır Caddesinden Sultan Aziz Caddesi üzerinden sola Ermiş Çıkmazına varılarak sağlanır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut ve işyeri yapılaşmaları ve boş arsalar mevcuttur Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb- sosyal ihtiyaçlar yakın mesafelerde karşılanabilmektedir Bölge, gelişmekte olan, alt orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlan ile ulaşım mümkündür. Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Konu 74 parsel; 244,00 m2 alanlıdır. Üzerinde yarım bodrum + zemin + çatı arası katlı gecekondu tarzı yapı bulunmaktadır. Yakın çevresinde genellikle 1-3 katlı bitişik veya ayrık nizam gecekondu tarzı yapılar mevcuttur, Taşınmazda borçlu Dursun Çetin oturmaktadtr. Tapu kaydının mubdesatlar bölümünde *74 parsel üzerindeki ev **** e aittir* açıktaması mevcuttur. Ayrıca, taşınmaza her türlü inşai ve fiziki müdehaleden önce İst. 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınması gerektiği şerhi mevcuttur. Yapı, yarım bodrum + zemin + çatı arası katlı gecekondu tarzındadır. Taşınmazın çatı arası henüz natamamdır. Yarım bodrum katı depo olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 90 m2 oturum alanlı taşınmazın, çatısı ahşap karkas üzeri kiremit kaplamadır. Çatı arası ve bodrum kat ile toplamda yaklaşık I80m2 inşaat alanlıdır. Bahçe kapısı ve bitıa giriş kapısı ferforjeli demir doğrama kapıdır. Değerleme tarihi itibariyle taşınmazın içine girilcmemtş, yerinde ancak dışarıdan incelenmiştir. Giriş katta bulunan dairenin ana giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup 2 oda, mutfak, banyo, wc ve balkon bulunmaktadır. Pencere doğramaları pvc doğramadır. Yapıya ait proje ve ruhsat bulunmamaktadır. Tokatköy Mahallesi, Ermiş Çıkmazı No. 6» parsel 74 Tokatköy / Beykoz /İstanbul adresli taşınmaza arsa ve yapı değeri toplamı 478.000TL kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 478.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 22/04/2020 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Toplantı Salonu Beykoz İstanbul

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/556 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR