İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan Alibeyköy'de 84 m² 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187384
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : ALİBEYKÖY MAH. / ALİBEYKÖY
Oda Sayısı : 2+1
: 84
Bulunduğu Kat : 1

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4600 ESAS
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.09.2020 11:45
İkinci Satış Günü
:
12.10.2020 11:45
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/4600 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , ALİBEYKÖY Mahalle/Mevki , 112 Ada No , 40 Parsel No , 70/900 Arsa Payı , 907,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli 9 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Satışa konu taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, 1/ 1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumutespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziyeuygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut plan örneğine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konu olan taşınmazın Bereket Sokak, Arı Sokakve Güneş Sokak köşesinde yer alan parselde ArıSokaktan mahreç alan 25 kapı nolu A-4 Blok Karaman Sitesi'nde yer aldığı, 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan ibaret betonarme karkas binanın kiremit çatı örtülü, dış cephesi boyalı olduğu, bina konturu dışında ilave merdiven ve sahanlığından binaya kompozit giriş kapısı ile girildiği, mermer işçilikli demir boyalı korkuluklu merdiven boşluğu bulunduğu, her katta üç daire şeklinde planlandığı, çelik giriş kapılı dairede kombi-doğalgaz ile ısınmanın sağlandığı, balık sırtı ahşap parke zeminli salon ile girişte geniş bir hol, iki yatak odası ve mutfak, banyo ve alaturka wc mahalli bulunduğu, camlı ahşap iç kapılar bulunduğu, ıslak hacimlerin komple seramik işçilikli olduğu ve duvarlarda saten boya uygulandığı ve mermer tezgahlı ahşap dolap donanımlı mutfak, köşe kabini olan duş teknesi ile klozet, lavabo bulunan banyo, halihazırda depo olarak kullanılan alaturka wc mahalli bulunduğu, mahallinde yapılan ölçümlerimize göre dairenin kömürlük alanı hariç 84.50m2 alana sahip olduğu hususları tespit edilmiştir. Satışa konu yerin proje bilgilerini netleştirmek bakımından, Sayın Müdürlüğünüzün yetki vermesi üzerine gerek tapu, gerekse ilçe belediyede yapı ruhsatına/kat irtifakına esas onaylı projesi üzerinden tetkik yapılması yoluna gidilmiş olup, buna göre; 1. kat 9 nolu b.b. meskenin salon + hol, iki yatak odası + mutfak + banyo + wc + 2 balkon mahallerinden ibaret ve 84.50m2 alana sahip olduğu hususu tespit edilmiştir.
Adresi: Alibeyköy Mah., ArıSokak, Karaman Sitesinde, No:25 A-4 Blok Daire:9 Eyüp Sultan / İSTANBUL
İmar Durumu: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.09.2019 tarih ve E. 15786 sayılı yazısında; “Söz konusu Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mah. 112 Ada, 40 Parsel sayılı yer, 19.03.2005 t.t. li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında bir kısmı H:12.50mt. Taks:0.37 yapılanmalı konut alanında, bir kısmı da yolda kalmakta olup, alan bilgilerine ulaşılamadığı, proje müellifinden bilgi alınabileceği” dendiği, yazı ekinde plan örneğinin, inşaat ruhsatının ve imar durum belgesinin gönderildiği görülmektedir. Buna göre 1988 tarihli yapı ruhsatı olduğu, yapı kullanma izni de bulunduğu ve yol kotunun altında 2, üzerinde 4 olmak kaydıyla toplam 6 katlı olduğu anlaşılmaktadır. -

Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı: 5582 Sayılı yasanın 35. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen (ş) bendi uyarınca istisna.
Kaydındaki Şerhler : Eklenti bilgilerinde;9 Nolu kömürlük eklentisi bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4600 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/06/2020*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR