BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Bakırköy’de 195 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138877
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : CEVİZLİK MAH. / CEVİZLİK
Oda Sayısı : 5+1
: 195
Bulunduğu Kat : 3
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/40 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2020 13:50
İkinci Satış Günü
:
13.05.2020 13:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2018/40 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mah., 68 Ada, 18 Parsel Sayılı 291,17 m2 Yüzölçümlü Bir Dükkan Dört Meskenli Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 58/291 Arsa Paylı 3. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut24/04/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdir konusu taşınmaz Bakırköy ilçesi, Cevizlik mahallesi, Muhtar Halit Kral sokak No:21 Bakırköy adresinde ve tapuda ise İstanbul İli, Bakırköy ilçesi Cevizlimahallesi,13 pafta,68 ada,18 parel,35 cilt,3388 sayfada kayıtlı 291,17 m2 alanlı arsa üzerine inşa edilmiş olanve kat mülkiyeti kurulu bulunan apartmanın üçüncükattaki 58/291 arsa paylı 4.bağımsız bölüm numaralı meskendir. Dosya içindeki tapu kayıtlarına her ne kadar mesken olarak görülmekte ise de ana yapının tamamı otel olarak kullanılmakta olduğu belirlenmiştir. Kıymet takdir konusu mesken brüt195,32m2,net 123,32 m2inşaat alanındaki Kıymet takdirine konusu meskeninde bulunduğu parsel Muhtarlı Halit Kral sokağına cepheli olup ,Kennedy caddesine, oldukça yakın konumdadır. Kıymet takdir konusu taşınmaz Bakırköy ilçesinin hareketli bölgesindeolup, şehir merkezine yakındır. Ana taşınmazın yakın çevresinde zemin katlar dükkan normal katları mesken olan bitmiş yapıların yanında halende yapımlarına devam edilen konutlar da bulunmaktadır. Taşınmazınulaşım sorunu olmayıp her tarafa her türlü toplu taşıma araçları ile gidilebilmektedir .Taşınmaz Zeytinburnu sahil yoluna cepheli konumdadır. Belediyenin her türlüalt yapı hizmetlerinden istifade etmektedir. Kıymet takdir konusu meskenin de bulunduğu ana yapıbetonarme karkas tarzında inşa edilmiş olup ,bodrum katı, zemin katı ve dört adette normal katları bulunmaktadır. Kıymet takdir konusu mesken ana yapının 3.katında bulunmaktadır. Meskenin mimari projesinde 3 oda ,salon, mutfak ,banyo ,wc, antre ve holden ibarettir .Ancak halihazır durumu itibariyle mesken olarak kullanılmamakta olup ana yapının tamamı otel olarak hizmet vermektedir. ,otelin iç kapıları ve duvar yüzeyleri ahşap, döşeme kaplamaları lamine parkedir .Pencere doğramaları alüminyum profil doğramalı ve ısı camlıdır. Kıymet takdir konusu meskenin bulunduğu 3.katta 6 adet oda bulunmaktadır .Her odanın wc ve banyosu mevcuttur.Ana yapının dış cephesikompozite panel kaplamalıdır."denilmektedir.
İmar Durumu : Kıymet takdiri yapılacak olan taşınmazla ilgili dosya içinde mevcut bulunan Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.04.2018 tarih ve 21742 sayılı yazılarında; 13pafta,68 ada,18parsel sayılı yerin 14.05.2013/12.06.2014/13.09.2014tasdikli 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez DemiryoluGüneyine ilişkin Revizyon İmar Planında bitişik nizam ,beş kat,irtifalı“konut alanında “kalmaktaolduğu, imar işlem dosyasında bulunan 05.09.2016tarih ve 54210sayılı yapı ruhsatının tanzim edilmişolduğu ,01.01.2013tarihi itibariyletaşınmaz ile ilgiliherhangi bir projeonayının düzenlenmediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 31/12/1987
1. Satış Günü : 15/04/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 13/05/2020 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR