KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Kiraz Doğancılar'da kargir ev ve tarla icradan satılıktır

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039586
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : DOĞANCILAR MAH. / KİRAZ
Oda Sayısı : 1+1
: 72
Banyo Sayısı : 1
Binadaki Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES 17.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/251 Talimat
Muhammen Bedeli
:
198,183 TL
Birinci Satış Günü
:
08.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2018/251 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İzmir ili, Kiraz İlçesi, Doğancılar Mahallesi Kayadibi Mevkii 310 Ada 7 Parsel sayılı 20.880,47 m² yüzölçümlü tapu kaydına göre Kargir bir Katlı Ev ve Tarla vasfında taşınmazdır. Yerinde yaptığımız incelemede içerisinde İki katlı ev ve Tarla olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın güney yönünden yola bağlantılı olup diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Mesken nitelikli yapı 72,00 m² taban alanlıdır. Şevli bir arazi üzerinde taş malzemeden yığma tarzda iki katlı olarak imal edilmiştir. Zemin kat depo/dam vasıflı birinci kat mesken vasfındadır. Zemin kat giriş kapısı ahşap malzemeden, tabanı doğal zemin yapısı olarak imal edilmiştir. Birinci kat iki oda, antre ve mutfak olarak düzenlenmiştir. Giriş kapısı demir profil pencereler kısmen ahşap kısmen demir profil malzemeden imaldir. Tabanı ahşaptır. Yapının çatısı ahşap üzeri kiremit ile örtülüdür.Elektrik hattı imkânlarından faydalanan taşınmaz keşif tarihi itibariyle oldukça yıpranmış halde ve kullanılmaktadır. Taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında, organik maddeleri ve derinliği orta, ortalama % 30 eğimli, 2.-3. sınıf mutlak tarım arazisidir.taşınmazın muhtelif alanlarında çeşitli cins ve sayıda meyve ağaçların bulunmaktadır. Taşınmazın içerisinde sondaj suyu bulunmamaktadır Taşınmazın Muhammen Bedeli : 198.183,76 TL (Yalnız Yüz doksan sekiz bin yüz seksen üç Türk Lirası yetmiş altı kuruş) dir. KDV oranı %18'dir.
1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir. 8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/251 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR