İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıthane'de 1+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187376
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Oda Sayısı : 1+1
: 50
Binadaki Kat Sayısı : 14

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3259 ESAS
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.08.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
21.09.2020 15:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL
10. İCRA DAİRESİ

2018/3259 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İl , Kağıthane İlçe , Merkez Mahalle/mevki , Hamidiye Köyü , 6807 Ada No , 86 Parsel No , 110/35600 Arsa Payı , 3.560,00 Yüz Ölçümü , B Blok, 5. Kat, 37 No'lu Bağımsız Bölüm, Daire nitelikli Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu edilen taşınmaz,Yalı Evleri Sitesi A ve B olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Ana taşınmaz B Blok, 4 bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat +çatı kattan müteşekkil toplamda 14 katlıdır. Betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiştir. 4. Bodrum katı sığınak, otopark, 3. Bodrum kat blok girişleri, 2. Bodrum katta kapıcı dairesi ve 2 bağımsız bölüm, 1. Bodrum ve zemin katlarda 4'er dubleks ve 2 daire, 1-5 katlar arasında 6'şar daire, 6-7-8. Katlarda 4'er ve 9. Katta çatı ile dubleks 4 daire bulunmaktadır. Site dahilinde kısmen tamamlanmış sosyal ve sportif aktivite alanları bulunmaktadır. Daireye mobilyalı çelik kapıdan girilmektedir. 1+1 şeklinde dizayn edilmiştir. Salon, oda, mutfak nişi banyo-vvc den ibarettir. Mutfakta modüler dolap, banyoda vitrifiye elemanlar bulunmaktadır. Panel kapılar, pvc doğrama pencereler ve laminant zemin kaplamaları vardır. Kaloriferli ve yaklaşık brüt 50,00 m2' dir.
Adresi : Merkez Mahallesi, Hamidiye Mevkii, Anadolu Caddesi, No:59 Yalı Evleri Sitesi, B Blok, K:5 Kağıthane/İstanbul
İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 16.07.2018 gün ve E.9004/2270358 sayılı yazılarında özetle; Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi, 6807 ada, 86 parsel sayılı yerin, 16.06.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 1. Etap Uygulama İmar planında TK2 simgeli ( 7AKS: 0.25, KAKS: 1.80, H: 36,50m. Mimari Avan projeye göre yapılaşacak) Konut Alanı olarak planlandığı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında ise, B Blok 1. Normal kattaki 10-11-12-13 no.lu bağımsız bölümlerde tadilat ruhsatındaki eklere aykırılıklardan dolayı Yapı tatil Tutanağının bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
29 m2'lik ksıım iski lehine irtifak hakkı. 28/08/1998 Tarih ve 3649 Yevmiye
Tamamı üzerinde krokisinde A ile gösterilen 24'm2'lik kısım için iski lehine irtifa hakkı 05/10/2000 Tarih ve 3876 Yevmiye
Krokisinde A ile gösterilen 39 m2'lik kısımda bu parsel aleyhine iski lehine irtifak hakkı 03/05/2007 Tarih ve 5086 Yevmiye
Krokisinde A ile gösterilen 62,50 m2'lik kısımda bu parsel aleyhine iski lehine irtifak hakkı 03/05/2007 Tarih ve 5086 Yevmiye
Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/08/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3259 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/06/2020*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR