BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Beyşehir'de 517 m² bahçeli kargir ev icradan satılıktır

BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038334
Şehir : Konya / Beyşehir
Semt-Mahalle : HAMİDİYE MAH. / BEYŞEHİR
: 517
Yayınlandığı Gazeteler

BEYŞEHİR GÖL 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/603 Talimat
Muhammen Bedeli
:
350,402 TL
Birinci Satış Günü
:
07.10.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
04.11.2019 15:00
Satış Yeri
:
Beyşehir Adalet Sarayı -Mezat SalonuZemin Kat.Beyşehir /Konya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ
2017/603 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mah. 322 Ada, 1 Parsel. Taşınmaz tapu kayıtlarında 517,00 m² olup, niteliği bahçeli kargir ev vasfındadır. Parsel, Beyşehir ilçesi 1/1000'lik nazım imar planı içerisindedir. Söz konusu parsel ikiz nizam 5 kata imarlıdır. Parsel, köşe parsel olup, 3 yola cephelidir. Parselin 130 m² yol terki bulunmaktadır. Parselin konumu ve mevkisi iyidir. Parsel üzerinde 2 adet 2 katlı evler bulunmaktadır. Parselin birim m² değeri 400,00 TL olup, toplam değeri 206.800,00 TL dir. Parselin güney cephesindeki yapı taş temeller üzerine yapılmış, yarı karkas bir yapıdır. Yapının bodrum katı, zemin katı, 1. katı ve çatı katı bulunmaktadır. Yapının yalıtımı, sıvası ve boyası vardır. Yapının kalorifer ve güneş enerji tesisatı bulunmaktadır. Yapının çatı örtüsü kiremit olup, yapının girişine sonradan ilave balkon yapılmıştır. Yapının kapı pencere doğramaları, ahşap ve pvc olup, kuzey cepheli pencerelerinde panjur bulunmaktadır. Yapıya ait 1978 yılında 28 sıra numarası ile yapı ruhsatı, 1980 yılında, 2. cilt 3 sıra numarası ile yapı kullanma izin belgesi alınmıştır. Yapının toplam inşaat alanı 246 m² dir. Yapının taşıyıcıları taş temeller, betonarme kolon, kiriş ve duvarlardır. Yapının yıpranma oranı %40 tır. Yapının yapım teknikleri, yapı yıpranma payı, konumu, durumu ve yerel rayiçler dikkate alındığında, toplam değeri 276 m²*694,00 TL*0,60=114.926,40 TL dir. Parselin kuzey cephesindeki yapı, taş temeller üzerine yapılmış yığma 2 katlı bir yapıdır. Yapının zemin katı ve 1. katı bulunmaktadır.Yapının sıvası ve boyası vardır. Yapı sobalıdır. Yapının çatı örtüsü kiremittir.Yapının yapım yılına ait bulgu yoktur, ancak değerlendirmeler sonucunda, yapı yılı 70-80 yıl olduğudur. Yapının toplam inşaat alanı, 130 m² dir. Yapının taşıyıcıları taş temeller, ağaç kirişler ve duvarlardır. Yapının yıpranma oranı %70 tir. Yapının yapım teknikleri, yapı yıpranma payı, konumu, durumu ve yerel rayiçler dikkate alındığında toplam değeri: 130 m²*694,00 TL *0,30 = 27.066,00 TL dir.Yapıya bitişik tek katlı müştemilat bulunmaktadır. Ama meştemilatın mevcut durumu göz önüne alındığında, müştemilatın ekonomik değeri yoktur. Bu durumda parsel ile üzerindeki yapı ve ağaçların toplam değeri 350.402,40 TL dir.
Yüzölçümü : 517 m2
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 350.402,40 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 07/10/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/11/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı -Mezat SalonuZemin Kat.Beyşehir /Konya -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,(Katma Değer Vergisi Oranında değişiklik olması halinde, kesinleşme, teslim &tescil tarihindeki cari oran uygulanacaktır.) 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Bakanlar Kurulunun 01.12.2006 tarih ve 2006/11371 sayılı kararı gereğince kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine satılamaz. Sınırlı ayni hak tesis edilemez.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/603 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR