MURATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muratlı'da 577 m² müştemilatlı ev ve bahçesi icradan satılıktır

MURATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037182
Şehir : Tekirdağ / Muratlı
Semt-Mahalle : YEŞİLSIRT MAH. / MURATLI
: 577
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/20 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,126,565 TL
Birinci Satış Günü
:
27.09.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.10.2019 14:00
Satış Yeri
:
Duruşma Salonu - Adalet Sarayı MURATLI / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MURATLI
İCRA DAİRESİ
2018/20 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, 0 Ada, 2547 Parsel, YEŞİLSIRT Mahalle/Köy, ADATEPE Mevkii, Muratlı İcra Hukuk Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporuna göre; satışa konu Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Yeşilsırt K Mahallesi, Adatepe Mevkii, 2547 Parsel, 107.000,00 m2 alanlı tarla niteliğindeki taşınmazın yeşilsırt mahallesi yerleşim alanına kuş uçuşu 2600-3100 metre mesafede olup, topoğrafik olarak bir kısmının %1-2, bir kısmının %6-8 ve bir kısmının %8-10 eğimli bir zemine sahip, killi-tınlı toprak yapısında, drenaj, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan su tutma kapasitesi yüksek, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle bir kısmında buğday, bir kısmında ayçiçeği ürünü ekili olduğu, bir kısmında ceviz bahçesi bulunduğu ve tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Parselin kadastral yolu mevcuttur. Ayrıca üzerinde muhdesat olarak ev, ahır ve depo bulunmaktadır. 10-15 yaşlarında 35 adet ceviz, 6-8 yaşlarında 1 adet servi, 25-30 yaşlarında 1 adet armut bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde bulunan mesken; konut olarak kullanılmakta olup tek katlıdır. 1996 yılında inşa edildiği öğrenilmiştir. İç mahalleri iki oda+salon+mutfak+antre den oluşmaktadır. Yer döşemeleri şap olarak bırakılmıştır. Mutfak tezgah altı ve tezgah üstü dolabı mevcuttur. Pencereler PVC doğramadır. Çatı örtüsü Marsilya tipi kiremittir. Dış cepheler boyalı ve sıvalıdır. Kullanım alanı 88,00 m2 dir. Yapı sınıfı 2. sınıf B grubuna girmektedir. Depo olarak kullanılan yapı; Tek katlı yığma yapıdır. Bu yapının ilk yapılan orta kısmının 35 yıl önce inşa edildiği, daha sonra yapılan ön kısmının 25 yıl önce inşa edildiği ve son olarak yapılan arka kısmının ise 5 yıl önce yapılarak mevcut depolara eklendiği öğrenilmiştir. Deponun çatı örtüsü kısmen alüminyum trapezoidal kısmen ise Marsilya tip kiremit ile kapatılmıştır. İç cepheler bazı bölgelerde sıvalı bazı kısımlarda sivasızdır. Deponun kullanım alanı 867,00 m2dir. Ahır olarak kullanılan yapı; Tek katlı yığma yapıdır. İlk yapılan kısmının 25-30 yıl önce, daha sonra yapılan kısmının 6 yıl önce önşa edildiği öğrenilmiştir. Yapının çatı örtüsü Marsilya tipi kiremit ile kapatılmıştır. Duvarları sıvalı durumdadır. Kullanım alanı 577,00m2 dir. Yapı 1.sınıf B grubu yapılara girmektedir.
Adresi : Yeşilsırt K Mahallesi, Yerleşim Alanına Kuş Uçuşu 2600-3100 Metre Mesafede Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 107.000 m2
Kıymeti : 2.126.565,78 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Duruşma Salonu - Adalet Sarayı MURATLI / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İ.İ.K 127 md. Gereğince adresleri tapuda kayıtlı olmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade gelen ilgililere ayrıca adres tahkiki yapılmadan gazetedeki satış ilanının tebligat yerine geçeceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.05/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR