İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pendik'te 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050095
Şehir : İstanbul / Pendik
Oda Sayısı : 2+1
: 65
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/138 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.11.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
11.12.2019 14:20
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ

2017/138 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : I. TAPU KAYDI:Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8589 ada, 8 parsel sayılı 1.523,33 m2 miktarlı kat mülkiyetli 9 katlı betonarme karkas apartmanda A-1 Giriş 5. katta 2998/152333 arsa paylı (26) no?lu dairenin tamamı Mehmet Oğlu Murat ŞAHİN adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.II. HUDUDU VE SAHASI: Pendik Kadastro Müdürlüğünün İstanbul 10. İcra Müdürlüğüne yazdığı 24.02.2017 tarihli Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8589 ada, 8 parsele ait 1/1000 ölçekli çap örneği yerinde uygulandı, hududunun aynen parsel hududuna uyduğu anlaşılmıştır. III. GAYRİMENKULUN HALİHAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8589 ada, 8 parsel sayılı 1.523,33 m2 miktarlı arsada kurulmuş olan PRESTİJ EVLERİ isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas blok apartmanda İyi Sokak üzerinde 15 sokak kapı no?lu A-1 Giriş 5. katta 2998/152333 arsa paylı (26) no?lu dairenin tamamıdır.PRESTİJ EVLERİ İyi Sokak üzerinde 15 sokak kapı no?lu A-1 Giriş isimli ana bina:A-1 Giriş İyi Sokak cephesi Maraş Sokak cephesiParsel etrafı duvar üzeri tel çit ile muhafazalı olup Prestij Evleri A-1 Giriş İyi Sokak ile Maraş Sokağına cepheli 2 Bodrum + Zemin + 6 Normal kattan ibaret 9 katlı, betonarme karkas blok apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalı, üzeri çatılıdır. Binaya İyi Sokak üzerinden zemin kattan alüminyum doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve alüminyum korkuluklu biri yangın iki ayrı merdiveni vardır.Binanın 2. bodrum katta otopark, A-1 Girişin 1. bodrum katta sığınak, zemin ve normal katlarda mesken olarak kullanılan dörder daire olup elektrik, su, doğal gaz girişi ve iki asansör mevcuttur. A-1 Giriş 5. katta 2998/152333 arsa paylı (26) no?lu daire;Mezkur gayrimenkul kapalı olduğundan emsal olacak dairelerden biri görüldü ve mahallinde yapılan tetkik, araştırma ve incelemelerden; Dairede giriş holü, mutfak, banyo, salon ve iki oda olup net 65 m2 miktarlıdır. Giriş holü ve mutfak zeminleri seramik, salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerli olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo vardır. Dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapı, mutfak önünde balkonu vardır. Daire İyi Sokak ile Maraş Sokağına cepheli olup elektrik, su ve doğal gaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur. IV. GAYRİMENKULUN KIYMETİ:Bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, iskan ve mesken bölgesi olan Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, İyi Sokak ile Maraş Sokak üzerinde ve köşe başında olması, ana trafik yoluna, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerine olan uzaklığı ve ulaşım şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu, deprem riski, ana bina ve dairenin yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği, dairenin büyüklüğü, konumu, bölüm ve kullanım şekli ile arsa payından gelen miktarı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayici, yıllık getirebileceği gelir, günün civarda emsal olacak alım-satım değerleri ve rağbeti ile kıymetine tesir edecek bilumum faktörler göz önünde tutularak; Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8589 ada, 8 parsel sayılı 1.523,33 m2 miktarlı arsada kurulmuş olan PRESTİJ EVLERİ isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas blok apartmanda İyi Sokak üzerinde 15 sokak kapı no?lu A-1 Giriş 5. katta 2998/152333 arsa paylı (26) no?lu dairenin tamamına 280.000,00 TL. (İki yüz seksen bin TL.) Kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : İstanbul İli Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, İyi sokak, PRESTİJ EVLERİ,15 kapı no' lu A-1 Giriş Kat: 5. No: 26
Yüzölçümü : 1.523,33 m2
Arsa Payı : 2998/152333
İmar Durumu : Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8589 ada, 8 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 05.12.2012 T.T.?li; Çınardere, Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planında; TAKS:0.40, KAKS:1.75 yapılanma şartlarında K2 Rumuzlu Konut Alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 13/11/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/138 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR