URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden avlulu kargir ev ihale ile satılacaktır

URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034571
Şehir : Mersin / Yenişehir
Semt-Mahalle : ÇAVAK MAH. / YENİŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 21.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MERSİN 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilen taşınmazların aynı Kanuna göre açık arttırma ile satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vergi Dairesi Başkanlığı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü 3. Kat - MERSİN
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Amme borcunun kanuni süresinde ödemeyen mükellefe ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre haciz edilmiş olup, aynı Kanuna göre açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.

1. Taşınmaz malların artırmaya esas rayiç değeri aşağıda bulunan tabloda gösterilmiştir.


2. Artırmaya, iştirak edeceklerden biçilmiş rayiç değerin % 7,5 tutarında verecekleri teminatın 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nün 10. maddesinde belirtilen yazılı teminatlardan olması gerekmektedir.


3. Taşınmaz malın şartnamesi Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir. Şartname isteyenlere posta masrafı karşılığı da gönderilecektir.


4. Artırmaya iştirak edeceklerin rayiç bedelin % 7,5 tutarındaki teminatı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve alındı makbuzunu Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. Teminatın ihale saatinden bir saat evvel Satış Komisyonu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.


5. Taşınmaz malın satışında verilen bedel, taşınmaz mala biçilen rayiç değerin %75’ ini bulmadığı ve artırılan bedel amme alacağına rüçhanlı alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılan masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 2. artırma belirtilen gün ve saatte aynı mahalde tekrarlanacaktır.


6. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
İlan olunur.
Dosya No : 2019 -01/ 548 046 0569-1 ve 2019 -01/ 548 046 0569-2
Satış Mahali : Vergi Dairesi Başkanlığı Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü 3. Kat - MERSİN


1. İhale Tarihi : 10/09/2019 Salı Günü Saat :10:30-11:00
2. İhale Tarihi : 17/09/2019 Salı Günü Saat :10:30-11:00


Taşınmazın adresi : MERSİN İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi Köyiçi Mevkii

PARSEL ADA VASFI ALANI RAYİÇ BEDELİ SATIŞ SAATİ
1) 1099
2) 1101
--
--
Avlulu Kargir Ev
Arsa
31,44 m² (hisseye düşen)
11,44 m² (hisseye düşen)
7.330,00 TL
2.670.00 TL
10.30
11.00


GAYRİMENKULÜN DURUMU:


1) Taşınmaz 283 m² yüzölçümlü üzerinde 50-60 yıllık kargir ev bulunmaktadır. Taş duvardan yapılan binada ayrılmalar ve çatlamalar ve yapım yılının çok eski olması nedeniyle ekonomik değeri bulunmamaktadır. Parsel Çavak Mah. Kuzeyinde köy yerleşim alanına uzak mesafededir. Çavak Mah.’nin en yüksek kısmında olup Çavak Viyadüğü ve dere manzaralıdır.( hisseye düşen 31.44 m² satışa sunulmaktadır.)
2) Taşınmaz 103 m² olup yol kotunun altındadır. Taşınmaz boş arsa şeklindedir, parsel sınırının bitiminden itibaren alt tarafındaki kısmı yar şeklinde eğimlidir.( hisseye düşen 11.44 m² satışa sunulmaktadır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR