ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Çorum İl Özel İdaresi maden (kum-çakıl) ocağı sahasını 5 yıllığına kiraya verecek

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111629
Şehir : Çorum / Merkez
Semt-Mahalle : ŞANLIOSMAN KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇORUM HAKİMİYET 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çorum Merkez İlçe Şanlıosman Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, 5 yıl müddetle I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocağı olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çorum İl Özel İdaresi Ana Binadaki Genel Sekreterlik Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1-İlimiz Merkez İlçe, Şanlıosman köyü sınırları içerisinde H34-a4 paftada bulunan ve 1/25.000’lik planda işaretli 3256041 erişim numaralı, toplam 2,37 hektarlık devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazın, 5 yıl müddetle I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocağı olarak işletilmek üzere, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedeli doğrultusunda kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.

2- İhale 22/01/2020 Çarşamba günü saat 13:30’da, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılacaktır.

3- Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Gerçek Kişiler
a) İş veya ikametgah adresini gösteren belge.
b)Geçici ihale teminatı (Çorum İl Özel İdaresinin Banka Hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerler de geçici teminat olarak kabul edilir.)
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
d) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

Tüzel Kişiler
a) İş veya ikametgah adresini gösteren belge.
b) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Geçici ihale teminatı. (Çorum İl Özel İdaresinin Banka Hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerler de geçici teminat olarak kabul edilir.)
d) Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
e) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.


5-Talipliler istenilen belgeleri ihale gününde ve saatinde dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İŞİN ADI ALANI
(Hektar)
MUHAMMEN BEDELİ (K.D.V. Hariç) TL GEÇİCİ TEMİNATI (% 3) TL İHALE TARİHİ İHALİ SAATİ
Çorum Merkez İlçe Şanlıosman Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, 5 yıl müddetle I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocağı olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi. 2,37 ha. 100.200,64 TL. 3.006,02 TL. 22/01/2020 13:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR