KONYA SUKİ ENERJİ YAT. SAN. VE TİC. A.Ş.

Jeotermal sondaj kuyusu ve 2.000 m² teknolojik sera kiraya verilecektir

KONYA SUKİ ENERJİ YAT. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111643
Şehir : Konya / Akşehir
Semt-Mahalle : GÖZPINARI MAH. / KURUÇAY
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ KONYA 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Jeotermal sondaj kuyusu ve 2.000 m2lik teknolojij seranın kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KOSKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA SUKİ ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.-
ŞEHRİ BEYZA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ORTAKLIĞINDAN

JEOTERMAL SONDAJ KUYUSU VE 2.000 M2 LİK TEKNOLOJİK SERA KİRAYA VERİLECEKTİR

 1. Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığına ait Konya İli Akşehir İlçesi Gözpınarı Mahallesinde bulunan Gözpınarı Mahallesindeki 2000 m2 teknolojik sera ve Konya İli Akşehir İlçesi, Yeşilköy Mahallesi ve Tuzlukçu İlçesi Erdoğdu Mahallesinde bulunan 42-2015/22 işletme ruhsat nolu saha içerisindeki Gözpınarı Mahallesindeki KTG 2013/15 nolu jeotermal (44 lt/sn, 63,35 oC) kuyusundan elde edilen maksimum 44 lt/sn debiye kadar jeotermal su, bu bölgede kurulacak sera ısıtılmasında (sıcak suyun direk olarak değil, eşanjör sisteminde soğuk suyun ısıtılarak) kullanılmak üzere en fazla istihdam oluşturacak ve projesini en kısa zamanda uygulamaya geçirecek yatırımcılara öncelik tanınmak kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi uyarınca KOSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda kiraya verilecektir.
 2. Şartname mesai saatleri içinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında ve Akşehir Belediyesinde görülebilir. KOSKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 250.00,-TL karşılığında temin alınabilir.

Kaynağın
Adı
Bulunduğu
İlçe/Mahalle
Sıcaklığı
(℃)
Muhammen Bedeli
( yıllık)
Geçici Teminat
(TL)
İhale İştirak Teminatı (TL) İhale Gün ve Saati
2000 m2 sera Akşehir/Gözpınarı 400.000,00 12.000,00 ----- 20/01/2020
11:00
KTG 2013/15 Akşehir/Gözpınarı 63,3


3- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
Gerçek Kişiler;

 1. TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
 2. Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR50 0001 5001 5800 7303 0811 24 IBAN nolu hesabına) veya süresiz banka teminat mektubu.
 5. İhale dokümanının alındığına dair 250.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.
 2. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).
 3. İhaleye tüzel kişilik adına vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
 4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Vakıfbank Konya Ticari şubesindeki Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.’nin TR50 0001 5001 5800 7303 0811 24 IBAN nolu hesabına) veya süresiz banka teminat mektubu.
 5. İhale dokümanının alındığına dair 250.00-TL’lik makbuz.

Ayrıca hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin,

 • Projenin uygulanacağı tarih taahhüdü,
 • Avam proje vermeleri gerekmektedir.
 1. Konya Suki Enerji Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.- Şehri Beyza İç ve Dış Tic. A.Ş. Ortaklığı ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR