ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Kepez'de Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi civarında 822 m² tarla icradan satılıktır

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047996
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : ŞAFAK MAH. / DURALİLER
: 822
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/979 ESAS
Muhammen Bedeli
:
375,490 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
18.12.2019 14:20
Satış Yeri
:
9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ODASI ANTALYA/ MURATPAŞA/MELTEM

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANTALYA
9. İCRA DAİRESİ
2015/979 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Antalya İl, Kepez İlçe, 28096 Ada, 3 Parsel, DURALİLER Mahalle/Köy, SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYIT BİLGİLERİ :Antalya ili Kepez ilçesi Duraliler mahallesi Kandakbaşı mevkii,28096 ada 3 parsel 3.557,32 Yüz ölçümlü, ana taşınmaz niteliği tarla , cilt/ sayfa no135/13396, malik adına 82283/355732 hisse pay /paydalı taşınmaz borçluya ait 1/2 hissesi (822,83m²)
Dosyada bulunan tapu kaydında beeyanlar bölümünde 6831 sayılı kanun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır.
Gayrimenkulun Posta Adresi : Antalya ili Kepez ilçesi Şafak mahallesi 4299 . sokak no :9/A
Taşınmazın Muhdesat Bilgileri : (G) harfi ile gösterilen 793,74m²lik kısmı M. kızı S.S kullanımında olup üzerinde tek katlı kargir bina kendisine aittir ve ( H ) harfi ile gösterilen 350,37 m² lik yerde yol olarak kullanılmaktadır. Bu pareselin krokisinde (A) harfi ile gösterilen 822,83m² lik kısmı M evlatları Y ve R.G nun müşterek kullanımında olup üzerinde tek katlı kargir bina kendilerine aittir. (B) harfi ile gösterilen 412,13m²lik kısmı M oğlu Y.S. Ve F oğlu H.Ç nin müşterek kullanımında olup üzerindeki iki katlı beton bina kendilerine aittir. (C ) harfi ile gösterilen 164,85m² lik kısmı A oğlu H.A kullanımındaolup üzerindeki kargir bina kendisine aittir. (D) harfi ile gösterilen 438,46m² lik kısmı A oğlu I.A kullamında olup üzerideki tek katlı kargir bina kendisine aittir. (E) harfi ile gösterilen 333m² lik kısmı A oğlu M. K kullanımda olup üzerindeki iki katlı beton bina kendisine aittir. (F) harfi ile gösterilen 241,94 m² lik kısmı Öevlatları Y. ve Y.Ç müştereken kullanımında olup üzerindeki tek katlı bina kendilerine aittir. Diğer (G) harfi ile gösterilen 793,74m² lik kısmı M kızı S.S. Kullanımında olup üzerinde tek katlı kargir bina kendisine aittir ve (H) harfi ile gösterilen 350,37m² lik yerde yol olarak kullanılmaktadır. (Şahıs isimleri baş harfleri ile yazılmış olup tam isimler dosyadaki tapu kaydında mevcuttur.)
YERİ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölgede genelde tarımsal nitelikli araziler ile iş yerlerinin çoğunlukta bulunduğu ( Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Civarı )Ünsal Mahallesinde bulunmaktadır.
TAŞINMAZ İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmaz Kepez belediyesi Kensel Tasarım müdürlüğünden alınan 30/10/2017 tarih ve E.29199 sayılı yazıda belirtildiği üzere taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında bir kısım ayrık nizam max3 katlı ticaret alanı bir kısmı metrelik imar yolu olarak planlıdır, denmektedir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz dosyasında bulunan tapu kayıt belgesinde tarla olarak görülmesine rağmen halihazırda düze yakın bir zemin üzerinde taşınmazın üzerinde prefabrik ve betonarme yapı tarzında tuğla duvar üzerine çelik makaslar ve sac döşemelerden oluşan 6 dükkan ( dükkanlar 2 katlı diğerleri tek katlı )ile 2 ad 2 katlı betonarme bina bulunmaktadır. Dosya borçlusuna ait olduğu öğrenilen (dosyasında bulunan tapu beyanlar hanesinde belirtildiği üzere (A harfi ile gösterilen ) yer üzerinde kısmen prefabrik tek katlı tuğla duvar dolgulu çelik makaslar üzerine sac döşemeli kısmen sıvalı , boyalı taban kaplamalar beton şap şeklinde içerisinde ayrıca yaklaşık 20m² büyüklüğünde büro bulanan toplam 700m² dükkandır.
Dosyadaki bilirkişi ek raporuna göre tüm etkenler ile taşınmazın mevki imar ve halihazır durumu göz önüne alındığındaTarla (arsa )değeri3557,32m²X700.-TL /M²:2.490,124TL(Tamamı toplam yalnız ikimilyon dörtyüzdoksan bin yüzyirmidört Türk Lirası )olup malik hisse / pay paydası 82238/355732 (822,83m² olaması nedeni ilehisseye tekabul eden Tarla (arsa ) değeri 575.981,00TL , yapı değeri 700m²X250TL /M² =175,000,00TL olup toplamda hisseye tekabül eden miktar 750.981,00TL olup 1/2 hisse borçlunun payına düşen 375.490TL olması nedeni ile bu değer aynı zaman da satış muhammen değerdir.
Kıymeti : 375.490,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- Muhdesat bilgeleri yukarıda belirtilmiştir
2- Beyan :6831 sayılı kanun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır.
3- Muhtelif icra dairelerine ait hacizler
4- Maliye hazinesine ait FBK süreli kanuni rehin
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ODASI ANTALYA/ MURATPAŞA/MELTEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/979 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR