DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli/Yeniköy'de 3477 m² tarla Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılıktır (çoklu satış)

DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042823
Şehir : Denizli / Pamukkale
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / AKKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DENİZLİ 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN

1- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan taşınmazların satış ihaleleri, aynı tablonun ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2019 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
6- Taşınmaz satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 22/08/2019


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
MAHALLESİ CİNSİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU FİİLİ DURMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Yeniköy Tarla M22a09d4 210 27 3.477,41 Tam İmarsızdır. Üzerinde şahsa ait zeytin ağaçları vardır. 21.000,00 2.100,00 17.09.2019 09:00
2 Kale Arsa M22a24a2b 292 4 519,00 Tam A-4 Konut Alanı Boştur. 260.000,00 26.000,00 17.09.2019 09:20
3 Akhan Arsa M22a18c2d 251 1 410,00 Tam A-2 Konut Alanı Yaklaşık 300,00 m²’si sebze-meyve bahçesi olarak kullanılıyor. 154.000,00 15.400,00 17.09.2019 09:40
4 Akhan Arsa M22a18c2d-3a 255 5 389,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 136.150,00 13.615,00 17.09.2019 10:00
5 Kayaköy (Bozburun) Arsa M22a17a2d 280 7 4.258,00 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Yaklaşık 2.200,00 m²’si tarla olarak kullanılıyor. 1.704.000,00 170.400,00 17.09.2019 10:20
6 Kayaköy (Bozburun) Arsa M22a17a4d 531 2 3.322,00 Tam Sanayi Alanı Yaklaşık 300,00 m²’si tavuk kümesi, arta kalan kısmı tarla olarak kullanılıyor. 3.322.000,00 332.200,00 17.09.2019 10:40
7 Bağbaşı Tarla M22a03b --- 864 3.950,00 Tam A-3 Konut Alanı, Yol, Park ve Plansız Alan Boştur. 3.358.000,00 335.800,00 17.09.2019 11:00
8 Göveçlik Arsa M21b25b1a 306 1 3.447,00 Tam A-3 Konut Alanı Boştur. 2.241.000,00 224.100,00 17.09.2019 11:20
9 Eskihisar Arsa M22a17c2b-18d1a 7599 2 497,40 Tam A-3 Konut Alanı Boştur. 136.800,00 13.680,00 17.09.2019 11:40
10 Çakmak Arsa M22a21a1c-1b 396 8 400,00 Tam A-4 Konut Alanı Üzerinde kendiliğinden yetişme sakız ağaçları vardır. 760.000,00 76.000,00 17.09.2019 14:00
11 Çakmak Arsa M22a21a1a-M21b25b2b 533 1 2.812,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 4.781.000,00 478.100,00 17.09.2019 14:20
12 Çakmak Arsa M22b25b2c 676 2 2.459,00 Tam Konut Alanı Boştur. 3.689.000,00 368.900,00 17.09.2019 14:40
13 Çakmak Arsa M21b25b2b 694 3 2.466,00 Tam Konut Alanı Boştur. 3.699.000,00 369.900,00 17.09.2019 15:00
14 Çakmak Arsa M21b25b2b 695 2 2.975,00 Tam Konut Alanı Boştur. 4.463.000,00 446.300,00 17.09.2019 15:20
15 Çakmak Arsa M21b25b2b 697 3 1.279,00 Tam Konut Alanı Boştur. 1.919.000,00 191.900,00 17.09.2019 15:40
16 Çakmak Arsa M21b25b2b 698 4 1.027,00 Tam Konut Alanı Boştur. 1.541.000,00 154.100,00 17.09.2019 16:00
17 Saruhan Arsa M21b25ba 142 2 1.860,29 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 1.303.000,00 130.300,00 18.09.2019 09:00
18 Saruhan Arsa M21b25ba 142 3 1.807,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 1.265.000,00 126.500,00 18.09.2019 09:20
19 Saruhan Arsa M21b25ba 142 4 904,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 633.000,00 63.300,00 18.09.2019 09:40
20 Saruhan Arsa M21b25ba 143 1 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 10:00
21 Saruhan Arsa M21b25ba 143 2 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 10:20
22 Saruhan Arsa M21b25ba 143 3 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 10:40
23 Saruhan Arsa M21b25ba 143 4 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 11:00
24 Saruhan Arsa M21b25ba 143 5 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 11:20
25 Saruhan Arsa M21b25ba 143 6 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 11:40
26 Saruhan Arsa M21b25ba 143 7 835,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 585.000,00 58.500,00 18.09.2019 14:00
27 Saruhan Arsa M21b25ba 143 8 835,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 585.000,00 58.500,00 18.09.2019 14:20
28 Saruhan Arsa M21b25ba 143 9 828,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 580.000,00 58.000,00 18.09.2019 14:40
29 Saruhan Arsa M21b25ba 143 10 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 15:00
30 Saruhan Arsa M21b25ba 143 11 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 15:20
31 Saruhan Arsa M21b25ba 143 12 834,00 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 584.000,00 58.400,00 18.09.2019 15:40
32 Saruhan Arsa M21b25ba 143 14 1.524,10 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 1.067.000,00 106.700,00 18.09.2019 16:00
33 Saruhan Arsa M21b25ba 143 15 889,00 Tam A-2 Konut Alanı Tarla olarak kullanılmaktadır. 623.000,00 62.300,00 19.09.2019 09:00
34 Saruhan Arsa M21b25ba 144 4 779,41 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 546.000,00 54.600,00 19.09.2019 09:20
35 Saruhan Arsa M21b25ba 144 5 750,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 525.000,00 52.500,00 19.09.2019 09:40
36 Saruhan Arsa M21b25ba 145 4 750,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 525.000,00 52.500,00 19.09.2019 10:00
37 Saruhan Arsa M21b25ba 145 5 1.233,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 864.000,00 86.400,00 19.09.2019 10:20
38 Saruhan Arsa M21b25ba 145 6 980,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 686.000,00 68.600,00 19.09.2019 10:40
39 Saruhan Arsa M21b25ba 145 7 1.810,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 1.267.000,00 126.700,00 19.09.2019 11:00
40 Saruhan Arsa M21b25ba 146 4 794,70 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 557.000,00 55.700,00 19.09.2019 11:20
41 Saruhan Arsa M21b25ba 146 6 1.252,24 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 877.000,00 87.700,00 19.09.2019 11:40
42 Saruhan Arsa M21b25ba 146 10 750,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 525.000,00 52.500,00 19.09.2019 14:00
43 Saruhan Arsa M21b25ba 146 11 1.384,28 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 970.000,00 97.000,00 19.09.2019 14:20
44 Saruhan Arsa M21b25ba 146 12 1.124,67 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 788.000,00 78.800,00 19.09.2019 14:40
45 Saruhan Arsa M21b25ba 147 5 1.045,72 Tam A-2 Konut Alanı Yaklaşık 300,00 m²’si ahır ve at gezdirme yeri olarak kullanılıyor. 733.000,00 73.300,00 19.09.2019 15:00
46 Saruhan Arsa M21b25ba 147 6 812,00 Tam A-2 Konut Alanı Yaklaşık 30,00 m²’si ahır olarak kullanılıyor. 569.000,00 56.900,00 19.09.2019 15:20
47 Saruhan Arsa M21b25ba 147 7 750,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 525.000,00 52.500,00 19.09.2019 15:40
48 Saruhan Arsa M21b25ba 151 4 361,89 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 218.000,00 21.800,00 19.09.2019 16:00
49 Saruhan Arsa M21b25ba 152 2 353,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 212.000,00 21.200,00 20.09.2019 09:00
50 Saruhan Arsa M21b20cc 155 1 288,92 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 174.000,00 17.400,00 20.09.2019 09:20
51 Saruhan Arsa 1 172 2 451,83 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 272.000,00 27.200,00 20.09.2019 09:40
52 Saruhan Arsa M21b20cc 173 5 605,82 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 364.000,00 36.400,00 20.09.2019 10:00
53 Saruhan Arsa M21b25ba 180 4 1.274,84 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 765.000,00 76.500,00 20.09.2019 10:20
54 Saruhan Arsa M21b25ba 183 1 876,37 Tam Ticaret Alanı Boştur. 570.000,00 57.000,00 20.09.2019 10:40
55 Saruhan Arsa M21b25ba 183 2 500,00 Tam Ticaret Alanı Boştur. 325.000,00 32.500,00 20.09.2019 11:00
56 Saruhan Arsa M21b20bc 199 4 5.035,62 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 3.022.000,00 302.200,00 20.09.2019 11:20
57 Saruhan Arsa M21b20cc 213 5 757,48 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 455.000,00 45.500,00 20.09.2019 11:40
58 Saruhan Arsa M21b25ba 179 10 750,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 450.000,00 45.000,00 20.09.2019 14:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR