ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden satılık 21 adet taşınmaz

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 adet taşınmaz satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

S.
No
İlçesi Mahallesi Ada/
Parsel no
Alanı
(m²)
Cinsi Tahmini
bedeli
Geçici Teminat
bedeli
İhale
tarihi
İhale
saati
1 Aksu Yeşilkaraman 197/2 2.846,61 Tarla 194.000 5.820 04/07/2019 13:30
2 Döşemealtı Aşağıoba 8864/28 1.563,00 Arsa 102.000 3.060 04/07/2019 13:40
3 Konyaaltı Üçoluk 239/16 2.826,69 Tarla 32.000 960 04/07/2019 13:50
4 Akseki Menteşbey 202/30 7.673,23 Zeytinlik 31.000 930 04/07/2019 14:00
5 Alanya Bayır 211/19 1.719,62 Tarla 9.000 270 04/07/2019 14:10
6 Alanya Deretürbelinas 127/10 1.137,30 Tarla 35.000 1.050 04/07/2019 14:20
7 Alanya Mahmutseydi 119/8 6.686,62 Tarla 100.000 3.000 04/07/2019 14:30
8 Alanya Mahmutseydi 496/13 602,22 Tarla 20.000 600 04/07/2019 14:40
9 Elmalı Kocapınar 472/6 2.477,64 Arsa 211.000 6.330 04/07/2019 14:50
10 Elmalı Bayındır -/699 31.900,00 Tarla 192.000 5.760 04/07/2019 15:00
11 Elmalı Büyüksöğle -/1207 4.600,00 Tarla 30.000 900 04/07/2019 15:10
12 Elmalı Çukurelma -/2672 6.568,66 Tarla 119.000 3.570 04/07/2019 15:20
13 Elmalı Ortaköy -/4127 8.458,00 Arsa 750.000 22.500 04/07/2019 15:30
14 Korkuteli Yelten/Fatih 131/75 5.554,50 Arsa 555.000 16.650 04/07/2019 15:40
15 Kumluca Güzören 101/319 14.172,63 Tarla 185.000 5.550 04/07/2019 15:50
16 Kumluca Kuzca 284/3 5.650,82 Tarla 17.000 510 04/07/2019 16:00
17 Kumluca Yazır 104/19 14.100,89 Tarla 283.000 8.490 04/07/2019 16:10
18 Kumluca Yenice -/280 6.100,00 Tarla 427.000 12.810 04/07/2019 16:20
19 Kumluca Sarıcasu 148/3 5.617,74 Tarla 394.000 11.820 04/07/2019 16:30
20 Kumluca Sarıcasu 160/11 2.812,95 Tarla 169.000 5.070 04/07/2019 16:40
21 Serik Yukarıçatma 109/8 5.659,50 Tarla 227.000 6.810 04/07/2019 16:50

2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR