DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Döşemealtı Belediyesinden taşınmaz satış ve kiralama ihalesi

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 adet taşınmazın satılacak, 4 adet taşınmaz kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO MAHALLESİ ADA
NO
PARSEL NO M2 İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ SAATİ
1 KİLLİK 259 7 242,06 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 13.000,00 390,00 06.03.2019 09:00
2 KİLLİK 259 10 220,34 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 12.000,00 360,00 06.03.2019 09:30
3 KİLLİK 259 6 406,84 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 25.000,00 750,00 06.03.2019 10:00
4 KİLLİK 259 21 742,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 48.000,00 1.440,00 06.03.2019 10:30
5 YAĞCA 138 1 7.682 (Arsa) Sanayi Tesisi BOŞ 1.730.000,00 51.900,00 06.03.2019 11:00
6 CAMİLİ 9181 19 497,69 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 24.000,00 720,00 06.03.2019 11:30
7 MELLİDAĞ 433 60 8.383,55 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 185.000,00 5.550,00 06.03.2019 12:00
8 MELLİDAĞ 433 62 16.020,67 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 593.000,00 17.790,00 06.03.2019 14:00
9 MELLİDAĞ 437 32 3.882,45 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 78.000,00 2.340,00 06.03.2019 14:30
10 MELLİDAĞ 424 88 8.721 (Tarla) İmar Planı Bulunmamaktadır. BOŞ 500.000,00 15.000,00 06.03.2019 15:00
11 KÖMÜRCÜLER 8212 3 544,58 Köy Çamaşırlığı ve Pazar yeri İmar Planı Bulunmamaktadır. Çap verilememektedir.Taşınmaz üzerinde 50m2 ahır ile muhtelif miktarda meyve ağacı vardır. İŞGALLİ 60.000,00 1.800,00 06.03.2019 15:30
12 KOVANLIK 145 1 2.376 Sosyal Tesis Alanı Taşınmaz üzerinde 350 m2 iki katlı betonarme yapı mevcuttur. İŞGALLİ 205.000,00 6.150,00 06.03.2019 16:00
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
13 AŞAĞIOBA 8860 1 6.755,48 Mevcut alan Tarımsal ürün depolama amaçlı kiralanacaktır BOŞ YILLIK
3.000,00TL+KDV
300,00 07.03.2019 09:00
14 CAMİLİ 100 Camili Mah.Merkez Sok.No:184
adresindeki Kahvehane Kiralanacaktır.
BOŞ YILLIK
600,00TL+KDV
60,00 07.03.2019 09:30
15 DAĞBELİ 27 Dağbeli Mah.Antalya Bulvarı No:28/9 adresindeki Dükkan Kiralanacaktır. BOŞ YILLIK
1.700,00TL+KDV
170,00 07.03.2019 10:00
16 YENİKÖY 1704 10 229 Belediye İş Merkezi Zemin:06 Nolu Asma Katlı Dükkan Kiralanacaktır. BOŞ AYLIK
8.500,00TL+KDV
15.300,00 07.03.2019 10:30
1-Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ, 13- 14-15-16. Sıradaki taşınmazların ise KİRALAMA ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:
-Özel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, c) Nufus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,
-Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2019 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2019 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.
-Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, b) 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,
c) 2019 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
3- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
4- İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile tapu masrafları alıcı tarafından ödenecektir.
5- Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Döşemealtı Belediyesi ANTALYA Tel: 0242 4213055 - Dahili:1230 / 1251

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR