AKÇAABAT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Düzköy Büyük Mahalle'de tarla nitelikli taşınmaz icradan satılıktır

AKÇAABAT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01187354
Şehir : Trabzon / Düzköy
Semt-Mahalle : BÜYÜK MAH. / DÜZKÖY
: 2257

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 09.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/648 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
31,039 TL
Birinci Satış Günü
:
03.12.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
28.12.2020 14:30
Satış Yeri
:
Dürbinar Mah. İnönü Cad. Pulathane İş Merkezi Kat 3İç Kapı No:319DepoÖnü Akçaabat-Trabzon

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKÇAABAT İCRA DAİRESİ
2018/648 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Trabzon İl, Düzköy İlçe,288 Ada,68 Parsel, Büyük Mahalle Mahalle, Büyükmahalle Mevkii, Taşınmazın eğimi %10-15 arasındadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olup keşif tarihi itibarı ile fiili durumu Hibrit-Mısır üretildiği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibarı ile kumlu-tınlı yapıda, orta derinlikte, organik maddece orta zenginlikte olup tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu yoktur. Bölgenin iklimi ılıman olup coğrafi yapısı, iklim özellikleri, arazinin toprak yapısı, su tutma kapasitesi ve etkili toprak derinliği göz önüne alındığında Hibrit-Mısır tarımı için uygun özellik taşıdığı görülmüştür. Taşınmaz üzerinde her türlü bakım, gübreleme ve zirai mücadele işlemleri yapılmaktadır.Taşınmazın 1/4 hissesine tekabül eden 564,36 m² sinin satışı yapılacaktır.
Adresi :Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Büyükmahalle Mah.Büyükmahalle Mevkii,288Ada,68 Parsel
Yüzölçümü : 2.257,43 m2
İmar Durumu :Düzköy İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2019 tarih ve 23882451-10.99-1060 sayılı yazı ekinde sunulan imar planına göre Ayrık nizam 2 kat konut alanı, ayrık nizam 3 kat konut alanı ve kısmen yol olarak planlanmıştır. TAKS%:0.25-0.30, KAKS%:0.75-0.60
Kıymeti : 31.039,66 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü : 03/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 28/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Dürbinar Mah. İnönü Cad. Pulathane İş Merkezi Kat 3İç Kapı No:319 DepoÖnü Akçaabat-Trabzon

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Yeteri kadar satış ilanının hazırlanarak ilgililere tebliğine, Tapudaki ilgililerin tapu müdürlüğünce bildirilen adreslerine satış ilanı tebliğine, tapu müdürlüğünce adresi bildirilmeyen, tapuda kayıtlı adresi olmayan ilgililerin adres kayıt sistemindeki adreslerine satış ilanının tebliğine ve adli tebligatı iade edilen ilgililere, adres kayıt sisteminde açık adresleri bulunmayanlara ve adresi yurtdışı olanlara İ.İ.K'nun 127. Maddesi gereğince gazetede, elektronik ortamda ve belediye başkanlığında yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmesine,
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/648 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR