GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

Gölcük/Hamidiye'de 4.648 m² tarla icradan satılıktır

GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136354
Şehir : Kocaeli / Gölcük
: 4648
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1437 ESAS
Muhammen Bedeli
:
371,869 TL
Birinci Satış Günü
:
31.03.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
29.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖLCÜK İCRA DAİRESİ
2019/1437 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tapu Kaydında : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Hamidiye Köyü, Soğuksu Mevkii, 137 Ada, 4 Parselde Kayıtlıdır. Ana taşınmaz niteliği tarla olup, yüzölçümü 4.648,37m2'dir. borçlu taşınmazda tam hisseye sahiptir.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRETAŞINMAZIN İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:
Kıymet takdiri istenen Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Hamidiye mahallesi, 137 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında bir kısmı?Organize Tarım Ve Hayvancılık Bölgesi? bir kısmı ?Mutlak Tarım Alanı? kullanımında kalmaktadır. Taşınmaz Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde olup yüzölçümü 4.648,37 m² dir.
Kıymet takdirine konu olan taşınmaz yerleşim olarak Gölcük İlçesi, Hamidiye mahallesi, Karakaş Caddesi, No:433 posta adresinde bulunan yapının doğu bitişiğinde konumludur. Hamidiye mahallesi merkezinin 2270 metre güneyinde, Siretiye mahallesi merkezinin 885 metre batısında, İrşadiye mahallesi merkezinin 2000 metre kuzey-doğusunda konumludur. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Meskûn alanda olup yakın çevresinde düşük yoğunlukta kırsal konut ve tarımsal amaçlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmaz köy merkezinden uzakta bulunduğundan ulaşım imkânları ortalama düzeyin altındadır. Parselin topoğrafik yapısı az eğimli olup geometrik şekli çeşitkenardır. Zemin parametreleri inşaat yapımına uygun niteliktedir. Taşınmazın cepheli olduğu Karakaş Caddesinin 2019 yılı arsa rayiç değeri 16,78 TL/m2 dir. Parsel hâlihazırda boş konumdadır. Olduğu gibi bırakılan kadastro parselidir. Keşif anında taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat ve ziraat faaliyetine rastlanmamıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın kamu eline geçmiş yola doğu yönden yaklaşık 50 metre cephesi bulunmaktadır.
Adresi : Hamidiye Köyü, Soğuksu Mevkii, 137 Ada, 4 Parselde Kayıtlı TarlaGölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.648,37 m2
İmar Durumu : Gölcük Belediyesi 1/25000 ölçekli nazım imar planında bir bölümü diğer tarım alanında bir bölümü organize tarım hayvancılık alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 371.869,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 29/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1437 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR