SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

İstanbul Silivri'de tarla icradan satılıktır

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052148
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3203 ESAS
Muhammen Bedeli
:
464,750 TL
Birinci Satış Günü
:
06.11.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
04.12.2019 10:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2017/3203 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, - Ada, 97 Parsel, KURFALLI Mahalle/Köy, APTİ PINARI Mevkii, 97 NoluParsel :8.450,00 m2 alanlı olup “Tarla” vasıflı tamamı. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda” , kısmen de “İskiDere Koruma Bandı ve Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı” içerisinde kalmakta olup, bu alanlarda İSKİ yönetmelik ve hükümleri geçerlidir. 20.000 m2den küçük parsellere yapı yapılamaz. Parsel 20.000 m2den küçük olduğundan imar durumu verilememektedir. Parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı olmayıp, kısmen ağaçlar bulunmaktadır.Parsel sınırları belli değildir. Eğimli ve engebeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel konum olarak Apti Pınarı Mevkiinde ve Kurfallı Merkezinin 3,5 km güney doğusunda,yer almaktadır. Asfalta ( Emir Külal Caddesine ) 1 km mesafededir. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller, güney kısmında seyrek olarak çiftlik evi tarzı yapılar ve rüzgar panelleri bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 8.450 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.02.2019 tarih, 750822 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Kurfallı Mahallesi, 97 nolu parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kısmen de İski Dere Koruma Bandı ve Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı içerisinde kalmakta olup, İski Yönetmelik ve Hükümleri geçerlidir. Ayrıca söz konusu parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Plan notları gereği, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda, meri 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin plan notu geçerlidir? denilmektedir. Buna göre; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15.05.2014 tarih 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazların satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Plan Notu uyarınca İ.B.B. Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m2 den küçük parsellere yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsele imar durumu verilememektedir.
Kıymeti : 464.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 04/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3203 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR