İVRİNDİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İvrindi/Karaçepiş'de üzerinde ağıl ve depo bulunan tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

İVRİNDİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01083084
Şehir : Balıkesir / İvrindi
Semt-Mahalle : KARAÇEPİŞ MAH. / SARICA
: 1721
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM İVRİNDİ 18.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/160 talimat
Muhammen Bedeli
:
22,539 TL
Birinci Satış Günü
:
27.12.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
31.01.2020 10:10
Satış Yeri
:
İvrindi Belediyesi Toplantı Salonu - İvrindi/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İVRİNDİ
İCRA DAİRESİ
2019/160 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz; tapu kaydından anlaşılacağı üzere Balıkesir ili, İvrindi ilçesi, Karaçepiş mahallesi 183 ada, 12 parselde kayıtlı olup Avlulu kargir ahır vasfı ile tescillidir. Yüzölçümü 1.721,52 m2'dir.
Taşınmaz, Karaçepiş mahalle merkezine yaklaşık 650 m, İvrindi ilçe merkezine yaklaşık 4,8 km kuş uçuşu mesafededir.
Taşınmaz doğu yönünde tarla, diğer yönlerden yol vasfındaki taşınmazlara komşu cephelidir.
Taşınmaz, keşif tarihi itibarı ile mahallinde incelendiğinde parselin tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın içinde yapı vardır. Taşınmazın, % 2-4 eğimli, kuru tarım arazisi olduğu kanaatine varılmıştır. Yörede kuru tarım ürünlerini yetiştirmeye uygun olup, 18.07.2019 tarihinde karışık sebze ekili olduğu görülmüştür. Kadastral yolu vardır.
Parselin üzerinde yer alan yapılar:
Ağıl: Ağıl yaklaşık 45,00 m2 oturma alanına sahiptir ve tek bir bölümden oluşmaktadır. Ahşap taşıyıcılı basit yapı olarak inşa edilmiştir. Çatı taşıyıcısı ise ahşap olup çatı kaplaması çalıdan imal edilmiştir.Ağılın zemini toprak olup tavanı ise ahşap çatı taşıyıcılarından oluşmaktadır. Ağılın cepheleri ahşap kalaslardan oluşturulmuştur. Tüm cepheler sıvasız ve boyasızdır. Penceresi bulunmayan ağılın kapısı ahşap kalaslardan basitçe imal edilmiştir.
Ağılın tamamlanma oranı %80, yıpranma oranı %45 olarak belirlenmiştir. Ağıl,I. Sınıf (A) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir
Depo: Depo yaklaşık 45,00 m2 oturma alanına sahiptir ve tek bir bölümden oluşmaktadır. Briket tuğla ile yığma kargir taşıyıcılı olarak inşa edilmiştir. Çatı taşıyıcısı ise ahşap olup çatı kaplaması kiremittir. Deponun zemini toprak, tavanı ise ahşap çatı taşıyıcılarından oluşmaktadır. Tüm iç ve dış cepheleri sıvasız ve boyasızdır. Deponun kapısı ahşap kalaslardan basitçe imal edilmiştir.
Bulunduğu yapı sınıfına göre, yapı tamamlanma oranı %55, yıpranma oranı %25 olarak belirlenmiştir. Ahır,I. Sınıf (B) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.
Yüzölçümü : 1.721,52 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Dosya içinde mevcut olan, İvrindi Belediye Başkanlığı?nın 03.07.2019 tarih ve 924 sayılı yazısında; taşınmazın Belediye sınırları içinde, yerleşik alan sınırı dışında ve Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmakta olduğu, yapılaşma şartlarının Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 22.539,85 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : İVRİNDİ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz; Balıkesir İl, İvrindi İlçe, 164 Ada, 5 Parsel, KARAÇEPİŞ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkiinde yer almaktadır. Yüzölçümü 83,91 m2?dir. Yola cephesi vardır. Ara parsel konumundadır. Şekil olarak düzgün bir geometrik şekildedir. Taşınmazın üzerinde; bir tek katlı ev ve sundurması bulunmaktadır.
Taşınmaz, Karaçepiş mahalle merkezinde, İvrindi ilçe merkezine yaklaşık 5,3 km kuş uçuşu mesafededir. Eğimsiz bir parseldir.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar:
Ev: Tek katlı kargir evin alanı yaklaşık 66,00 m2?dir. Ön cephesi sıvalı ve boyalı, arka cephesi ise yalnızca sıvalıdır.Çatısı kiremit kaplamadır. 2 oda bir mutfak ve bir tam banyodan (wc+banyo) oluştuğu öğrenilen evin dış kapısı demir, pencereleri ise pvc doğramadır.
Yıpranma oranı %40, tamamlanma oranı %95 olarak belirlenmiştir. Ev, III. Sınıf (A) Grubu yapılar içerisinde değerlendirilmiştir.
Sundurma: Eve bitişik olarak yapılan sundurma yaklaşık 14,60 m2 alana sahiptir. Çelik profil taşıyıcılı sundurmanın çatı kaplaması trapez saçtır.
Yüzölçümü : 83,91 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Dosya içinde mevcut olan, İvrindi Belediye Başkanlığı?nın 03.07.2019 tarih ve 924 sayılı yazısında; taşınmazın Belediye sınırları içinde, Kırsal Yerleşik Alanda kalmakta olduğu, yapılaşma şartlarının Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 43.063,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : İVRİNDİ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/160 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR