KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli\Karşı Mahallesi'nde 1.847 m² tarlanın 17317/92357 hissesi icradan satılıktır

KOCAALİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078993
Şehir : Sakarya / Kocaali
Semt-Mahalle : KARŞI MAH. / KOCAALİ
: 1847
Yayınlandığı Gazeteler

ADAPAZARI AKŞAM HABERLERİ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/218 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
51,951 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
12.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Kocaali Adliyesi 2. Kat İcra Müdürlüğü önü Kocaali/SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KOCAALİ
İCRA DAİRESİ

2017/218 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, 763 Ada, 1 Parsel, KARŞI MAHALLE Mahalle/Köy, soğuk su Mevkii, Taşınmaz tapu kaydına göre Sakarya ili, Kocaali ilçesi, Karşı Mah. Mahallesi, Soğuk su mevkii 763 ada, 1 parsel 1.847,14 m2 alanlı tarla nitelikli taşınmaz olup, Dosyamız borçlusu 17317/92357 oranında hissesine sahip olup, Taşınmaz yola cepheli ve meskun mahaldedir. Belediye Hizmetlerinden faydalanmakta, taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ekonomik değeriolan zirai unsur bulunmamaktadır. Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre 277,071,00 TL olup, borçlununsatışa konu 17317/92357 oranındaki hissesinin değeri 51.951,00 TL 'dir.
Adresi : Sakarya ili Kocaeli ilçesi Karşı mahaallesi soğuk su mevkii KOCAALİ
Yüzölçümü : 1.847,14 m2
Arsa Payı : 17317/92357
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama plan sınırların dışında, Sakarya ili Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre düzeni Planı kapsamında olup Bu plana göre Dikili tarım alanı olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 51.951,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında "Ağaç, parsel üzerindeki fındık ağaçları İbrahim oğlu Kadem EKŞİOĞLU nun kullanımında olup halen kendisine aittir."MUHDESAT KAYDIile ,"tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itisbariyle rayiç bedelinin yüzde yetmiş üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.BEYANI VARDIR.
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 12/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Kocaali Adliyesi 2. Kat İcra Müdürlüğü önü Kocaali/SAKARYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/218 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR