LAPSEKİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lapseki Beybaş'ta tarla mahkemeden satılıktır

LAPSEKİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00967072
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

LAPSEKİ 22.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/102 TLMT
Muhammen Bedeli
:
46,399 TL
Birinci Satış Günü
:
23.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
Lapseki Adliyesi Lapseki İcra Müdürlüğü Odası LAPSEKİ/ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
LAPSEKİ
İCRA DAİRESİ

2018/102 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 125 Ada, 8 Parsel, Beybaş Köyü, Kabak Tarla Mevkii, Taşınmaz orman içerisinde tarla vasfında bir arazidir.Toprak yola bitişik ve yaklaşık %5 eğime sahip olan taşınmaz üzerinde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.Dere kenarında bulunan ve Beybaş köyüne yaklaşık 4 km mesafede olan taşınmaz tınlı toprak yapısını sahiptir.
Adresi : Lapseki / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 2.319,95 m2
Hissesi : Tam
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.Taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmayıp, Beybaş Köyü Köy Yerleşik Alanı Dışında 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı" gösteriminde kalmakta olup, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda bahse konu tarım alanlarının cinsinin (özel ürün , marjinal tarım vb.) ne olduğunun belirlenmesi, uygun görüş verilmesi ve ilgili kurumlardan ( Çevre ve Şehircilik İl Müd.,İl Sağlık Müd.,Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd.vb.)uygun görüşlerinin alınması halinde yapılaşmaya esas şartlar belirlenebilmektedir.
Kıymeti : 46.399,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıntılı tapu kaydı dosyada mevcuttur.06/02/2007 tarihli bakanlar kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz.Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.3402 sayılı kanunun ek 1.maddesi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 23/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Lapseki Adliyesi Lapseki İcra Müdürlüğü Odası LAPSEKİ/ÇANAKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Kdv oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınması gerektiğine karar verilmesi halinde aradaki fark ve buna ilişkin faiz ve cezaları vb. İhale alıcısına aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/102 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR