SALİHLİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Salihli'de 8.530 m² tarla hissesi icradan satılıktır

SALİHLİ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069808
Şehir : Manisa / Salihli
Semt-Mahalle : CAFERBEY MAH. / SALİHLİ
: 8530
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/3941 ESAS
Muhammen Bedeli
:
207,133 TL
Birinci Satış Günü
:
04.12.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
08.01.2020 14:20
Satış Yeri
:
SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SALİHLİ
1. İCRA DAİRESİ
2014/3941 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : NOT : Hazırlanan iş bu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere ve hissedarlara da tebligat yerine geçer.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Salihli İlçe, 3765 Ada, 16 Parsel, CAFERBEY Mahalle, Köycivarı Mevkii. Satışa konu olan Manisa İli Salihli İlçesi Caferbey Mahallesi 3765 ada 16 parsel sayılı taşınmaz tapuda 8.530,56 m² yüzölçümünde, nitelik olarak Bahçe vasfındadır. Satışa konu parselin toprak yapısı, sulanabilirlik durumu, drenaj ve erozyon sorunu olup olmadığı, su tutma kapasitesi ve topografik yapısı incelenmiştir. Taşınmazda toprak derin profilli olup yeterli toprak işleme derinliğine sahiptir. Su tutma kapasitesi iyi, geçirgenliği orta hızlı arazi yapısındadır. Tınlı-killi toprak bünyesindedir. Arazide eğim düz düze yakındır. Tuzluluk, alkalilik, çoraklık. drenaj ve erozyon gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek unsurlar konu teşkil etmez.Tarımsal mekanizasyon aletlerinin çalışma kolaylığı vardır. Taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde, arazinin güney-batı, kuzey-batı ve doğu kısmında kalan alanlarda konut olarak kullanılan binalar olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın güney batı, doğu ve kuzey sınırında verim çağında bakımı ve gelişimi normal yaklaşık 75 adet zeytin ağacı ve yine arazinin doğu kısmında 2 yaşlarında henüz verim çağında olmayan bakımı ve gelişimi normal zeytin ağaçları vardır.Taşınmazın üzerinde Fen Bilirkişisinin ekte sunmuş olduğu krokide görüldüğü üzere (A) harfi ile gösterilen 53.60 m², (B) harfi ile gösterilen 60.63 m², (C) harfi ile gösterilen 70.31 m² büyüklüğünde ve (D) harfi ile gösterilen 79.10 m² büyüklüğünde 4 adet ev bulunmaktadır.(A) harfi ile gösterilen evin 18.42 m²'si 3765 ada 17 nolu parsele tecavüzlüdür.(A) harfi ile gösterilen tek katlı evin üstü ahşap çatılıdır.Kapı ve pencereler demir doğramadır.(B) harfi ile gösterilen tek katlı ev kullanılmamakta olup üzeri beton, kapı ve pencereleri harap vaziyettedir.(C) harfi ile gösterilen tek katlı evin üzeri sac kaplı olup yanında tek katlı sıvasız vaziyette ardiyelik vardır.(D) harfi ile gösterilen tek katlı evin üzeri betondur. Taşınmazın borçluya ait olan 6/16 HİSSESİ satılacak olup, ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Yüzölçümü : 8.530,56 m2
İmar Durumu : Manisa İli Salihli İlçesi Caferbey Mahallesi 3765 ada 16 parsel sayılı taşınmaz, onaylı imar planındaki mevcut konumu itibariyle kısmen bitişik nizam 2 katlı konut alanı, kısmen ayrık nizam 2 katlı konut alanı, kısmen park alanı, kısmen ağaçlandırılacak alan, kısmen resmi kurum alanı ve kısmen yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 207.133,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 04/12/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 08/01/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : SALİHLİ YEDİEMİN OTOPARK OTO ALIM SATIM İŞLETMESİ - BÖLGE TRAFİK MÜD. ARKASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/3941 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR