SOMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Manisa/Soma'da 750 m2 tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

SOMA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069188
Şehir : Manisa / Soma
Semt-Mahalle : SEVİŞLER MAH. / SOMA
: 750
Yayınlandığı Gazeteler

SOMA KURTULUŞ 19.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/13 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
15,380 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
20.12.2019 09:30
Satış Yeri
:
Hukuk Mahkemeleri Tevzi Yazı İşleri Müdürlüğü - Adalet Sarayı SOMA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOMA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Soma İlçe, 41 Parsel, SEVİŞLER Mahalle, Taşanmaz kavaklık vasfında olup, taşınmaz üzerinde 6 adet 8-10 yaşlarında ayva ve 2 adet 2-3 yaşlarında zeytin ağcı dikili olduğu tespit edilmiştir. ağaçlar oldukça bakımsızdır.toprak yapıkı killi tınlı yapıya sahiptir. %3-5 meyil ihtiva etmektedir.Taşınmazın kadastro planında yolu yoktur.kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 750 m2
Kıymeti : 15.380,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Tevzi Yazı İşleri Müdürlüğü - Adalet Sarayı SOMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Soma İlçe, 112 Ada, 1 Parsel, SEVİŞLER Mahalle, Taşınmaz tarla vasfındadır.kıymet takdiri için yapılan keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde kavun ekili olduğu tespit edilmiştir.killi- tınlı toprak yapısına sahiptir. %8-10 meyil ihtiva etmektedir. taşınmazın kadastro planında yolu yoktur. orta derinlikte ve işlenebilir toprak yapısına sahiptir.yerleşim yerine yaklaşık 1 km mesafededir. Taşınmazın sulama imkanı yoktur. kuru tarım arazisidir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde yer alan" Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal yapılan ile sürekli ikamet edeilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale KAnunun 75. maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkku ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. " şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.şeklindeki şerh ile birlikte satılacaktır.
Yüzölçümü : 13.158,66 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 210.538,56 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Hukuk MahkemeleriTevzi Yazı İşleri Müdürlüğü - Adalet Sarayı SOMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Soma İlçe, 853 Parsel, SEVİŞLER Mahalle, Taşınmaz zeytinlik vasfındadır.taşınmazın üzerinde 7 adet 100 yaşın üzerinde ve 2 adet 10-15 yaşlarında toplam 9 adet zeytin ağcı dikili olduğu tespit edilmiştir. Ağaçlar oldukça bakımsız durumdadır.keşif tarihi itibariyle toprak işlemesinin yapılmadığı görülmüştür.killi- tınlıtoprak yapısına sahiptir. %2-3 meyil ihtiva etmektedir. taşınmazın kadastro planında yolu yoktur.orta derinlikte ve işleneilir toprak yapısına sahiptir.yerleşim yeri içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü : 354 m2
Kıymeti : 21.020,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Hukuk MahkemeleriTevzi Yazı İşleri Müdürlüğü - Adalet Sarayı SOMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Soma İlçe, 780 Parsel, SEVİŞLER Mahalle, Taşınmaz avlulu kargir 2 ev niteliğinde taşınmazdır. İmar durumu köy yerleşik alanı içinde 2 katlı %40 yoğunlukta konut alanında kalmaktadır. taşınmazın iki yolun kesişme noktasında cephesi bulunan, 2 katlı bodrum duvarları taş ve ist katı harman tuğlası olan çatısı kiremit ile kaplanmış ygıma yapı tarzında yapılmış bir bina bulunmaktadır. dış duvarlar sıvasız ve boyalıdır. dış kapı ve pencere doğramaları ahşa demir doğrama olup camları bulunmaktadır.Bodrum kapısı ahşaptır.mesken olarak kullanılan binanın taban alanı 31 m² olup toplamda 62 m²dir.bina elektrik su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetinden yararlanmaktadır.taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olmayan, harebe haline gelmiş kullanılmaz durumda olan duvar ve çatısı çökmüş kapı ve pencereleri kullanılmaz hale gelmiş enkaz halinde bir yapı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 190 m2
İmar Durumu : köy yerleşik alanı içinde 2 katlı %40 yoğunlukta konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 44.254,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 20/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Tevzi Yazı İşleri Müdürlüğü - Adalet Sarayı SOMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR