MERSİN 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Akdeniz'de 22.504 m² tarla üzerindeki depo ve konut ile icradan satılıktır (çoklu satış)

MERSİN 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119810
Şehir : Mersin / Akdeniz
: 22504
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 24.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8725 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,952,990 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
16.04.2020 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2019/8725 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Homurlu Mahallesi, 210 Ada, 169 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır.Kıymet takdirine konu Homurlu Mahallesi 210 ada 169 parsel 22.504,88 m² lik tarla vasfında kullanıldığı ve keşif tarihinde taşınmazın üzerine 2 adet zemin kat şeklinde biri depo, diğeri konut olarak kullanılan betonarme yapılar ve yapıların dışında kalan kısımlarda ise 4,5 metre X 2 metre aralıkla dikilmiş, damlama sulama sistemli, 7-8 yaşlarında, nektarin bahçesi mevcuttur. Ayrıca taşınmazın kuzey sınırında yaklaşık 2 yaşlarında 10 adet mandarin, 4 adet nar ve 3 adet zeytin ağacı da mevcuttur. Taşınmazın güney cephesinde mevcut 210 ada 168 parsel ile ortak sınırları kaldırılarak bir bütün halinde kullanılmaktadır. ZEMİN ÖZELLİKLERİ:Toprak Yapısı: Taşınmazların etkili toprak derinliğinin +120 cm olduğu, düz ve düze yakın meyilli oldukları, toprağın bitki besin elementleri bakımından varsıl olduğu, strüktürü iyi olan bir toprak bünyesine sahiptir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı olduğu, bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermektedir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Bitkilere toksik etki yapacak maddeler içermemektedir.Ulaşım: Taşınmazın ulaşım sorunu bulunmaktadır. Mahalle merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır. Tarımsal üretim yapılan alanlarda elde edilen ürünlerin pazar yerlerine, sebze ve meyve hallerine, paketleme tesislerine ulaşımı önemli bir husus olup taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Sulama: Dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. ?03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. diye tanımlanmıştır. Taşınmaz ve çevre tarım arazilerinde DSİ kanallarının mevcut olduğu ve taşınmazların bu kanallardan sulandıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun ilgili maddeleri kapsamına göre sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.BİNA ÖZELLİKLERİ: A- Taşınmazın kuzey doğu cephesinde ve tarla girişine yakın yapı zemin kat şeklinde 9,00 m x 9,00 m = 81,00 m² lik zemin oturumlu ve dışarıdan inşa edilmiş 2,00 m X 4,20 m = 8,40 m² ebatlarında merdiven dairesinden oluşmaktadır. Yapı toplam brüt: 89,40 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının eski görünümlü kısmen sıvalı, içi boyalı ve zemini şap beton şeklindedir. Yapının iç dış doğramaları eski tip ahşap doğrama olup, bazı doğramalar hasar görmüştür. Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. sınıf A Grubu yapıya girmektedir. Taşınmazın girişine göre daha batıda ve zemin kat şeklinde inşa edilmiş ve halen depo olarak kullanılan betonarme yapıdır. Yapı, 10 m X 30 m = 300,00 m² ve h: 4,30 m ebatlarındadır. Yapının Giriş kapısı, iç doğramaları, dış doğramaları ve pencerelerde bulunan korkuluklar demir doğramadır. Ürün depolamak için kullanıldığı gözlemlenmiştir. Dış kısmı sıvasızdır. Çatısı teras betondur. Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. sınıf A Grubu yapıya girmektedir.Yapıların genel görünümü, işçilik ve malzeme itibari ile % 60 oranında eksiltme hesaplanmıştır. TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİNİN HESABI :Zemin Değeri:Bilindiği üzere kıymet takdirine konu edilen taşınmazların satış bedelini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Taşınmazın imar durumu, mevcut konumu, kullanım amacına göre elde edilebilecek net gelir miktarı, üzerinde bulunan muhtesatların varlığı ve benzer birçok özellikleri dikkate alınabildiği gibi, taşınmazın bulunduğu alanlardaki alım satım kabiliyetleri, alıcı ve satıcı arasındaki maddi unsurlara dayanmayan bağlar ve benzeri birçok faktörlere göre değişim gösterebilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazların değeri ile ilgili olarak; taşınmazın konumu, imar durumu, yüzölçümü, dikkate alınarak piyasa rayiç değeri, emlakçı ve mülk sahipleri nezdinde araştırma yapılmış, ayrıca bilirkişi olarak dava konusu taşınmazın bulunduğu alanlara yakın ve benzer konumda olan arazilerin değeri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Buna göre taşınmazın keşif tarihi itibariyle m² değerinin: 80,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle; 22.504,88 m² X 80,00 TL/m² = ~ 1.800.390,00 TL olduğu, BİNA DEĞERİ: Yapı zemin kat şeklinde 9,00 m x 9,00 m = 81,00 m² lik zemin oturumlu ve dışarıdan inşa edilmiş 2,00 m X 4,20 m = 8,40 m² ebatlarında merdiven dairesinden oluşmaktadır. Yapı toplam brüt: 89,40 m² olarak hesaplanmıştır. Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. sınıf A Grubu yapıya girmekte olup, % 60 eksiltme yapılmıştır.(89,40 m² X 980,00 m²) X (1- 0,60)= ~ 35.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Yapı, 10 m X 30 m = 300,00 m² ve h: 4,30 m ebatlarındadır. Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre III. sınıf A Grubu yapıya girmekte olup, % 60 eksiltme yapılmıştır. (300,00 m² X 980,00 m²) X (1- 0,60)= ~ 117.600,00 TL olarak hesaplanmıştır. Toplam Bina değeri :Bina Değeri : 35.000,00 TL + 117.600,00 TL= 152.600,00 TL olarak hesaplanmıştır. TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ: Toplam Değeri : 1.800.390,00 TL + 152.600,00 TL = 1.952.990,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Homurlu Mahallesi Malaz MevkiiAkdeniz / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 22.504,88 m2 , İmar Durumu :1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı kapsamında TNKA (Tarım Niteliği Korunacak Alan) olarak işaretlenen lejantın da kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 1.952.990,00 TL , KDV Oranı : %18 , Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:30 - 14:40 arası ,

2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Homurlu Mahallesi, 210 Ada, 168 Parsel,Tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Kıymet takdirine konu Homurlu Mahallesi 210 ada 168 parsel 23.000,23 m² lik tarla vasfında kullanıldığı ve keşif tarihinde taşınmazın üzerine damlama sulama sistemli, 7-8 yaşlarında, nektarin bahçesi mevcuttur. Taşınmazın güney cephesinde mevcut 210 ada 168 parsel ile ortak sınırları kaldırılarak bir bütün halinde kullanılmaktadır. ZEMİN ÖZELLİKLERİ:Toprak Yapısı: Taşınmazların etkili toprak derinliğinin +120 cm olduğu, düz ve düze yakın meyilli oldukları, toprağın bitki besin elementleri bakımından varsıl olduğu, strüktürü iyi olan bir toprak bünyesine sahiptir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı olduğu, bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermektedir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk, alkalilik, taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Bitkilere toksik etki yapacak maddeler içermemektedir.Ulaşım: Taşınmazın ulaşım sorunu bulunmaktadır. Mahalle merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır. Tarımsal üretim yapılan alanlarda elde edilen ürünlerin pazar yerlerine, sebze ve meyve hallerine, paketleme tesislerine ulaşımı önemli bir husus olup taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Sulama: Dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 tarihinde kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir.? diye tanımlanmıştır. Taşınmaz ve çevre tarım arazilerinde DSİ kanallarının mevcut olduğu ve taşınmazların bu kanallardan sulandıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun ilgili maddeleri kapsamına göre sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.TAŞINMAZIN PARASAL DEĞERİNİN HESABI :Bilindiği üzere kıymet takdirine konu edilen taşınmazların satış bedelini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Taşınmazın imar durumu, mevcut konumu, kullanım amacına göre elde edilebilecek net gelir miktarı, üzerinde bulunan muhtesatların varlığı ve benzer birçok özellikleri dikkate alınabildiği gibi, taşınmazın bulunduğu alanlardaki alım satım kabiliyetleri, alıcı ve satıcı arasındaki maddi unsurlara dayanmayan bağlar ve benzeri birçok faktörlere göre değişim gösterebilmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazların değeri ile ilgili olarak; taşınmazın konumu, imar durumu, yüzölçümü, dikkate alınarak piyasa rayiç değeri, emlakçı ve mülk sahipleri nezdinde araştırma yapılmış, ayrıca bilirkişi olarak dava konusu taşınmazın bulunduğu alanlara yakın ve benzer konumda olan arazilerin değeri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Buna göre taşınmazın keşif tarihi itibariyle m² değerinin: 80,00 TL/m² olabileceği kanaatiyle; Taşınmazın Parasal Değeri : 23.000,23 m² X 80,00 TL/m² = ~ 1.840.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Homurlu Mahallesi Malaz Mevkii Akdeniz / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 23.000,23 m2 , İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı kapsamında TNKA (Tarım Niteliği Korunacak Alan) olarak işaretlenen lejantın da kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 1.840.000,00 TL , KDV Oranı : %18 , Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:50 - 15:00 arası ,

2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8725 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR