TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin\Tarsus'da 10103 m² tarım arazisi ve üzerindeki kargir yapı icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061409
Şehir : Mersin / Tarsus
: 10103
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2579 ESAS
Muhammen Bedeli
:
360,249 TL
Birinci Satış Günü
:
12.11.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
10.12.2019 10:40
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2019/2579 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 97 Parsel, KULAK Mahalle/Köy, AYNAZ Mevkii, Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kulak mahallesi, Aynaz mevkii ve tapunun 97 nolu parseli olup 10.103,00 m2 miktarlıdır. Ana taşınmazın niteliği TARLA dır. Fiili durumda boş tarladır. Borçlu adına tam paylıdır. Kolay satılabilir özelliktedir. İnşa-i Değerlendirme;Bekçi Evi : Tek katlı yığma kargir yapı 22,00 m2 taban alanlı olup, 2 odalıdır. Sıvalı-badanalı, kapı doğraması ahşaptır. Ahşap çatılı üzeri çinko kaplıdır. Elektriği ve suyu yoktur. 15 yaşlarındaki yapının yıpranma payı %15 tir. I-B Yapı Sınıfından olup inşaat m2 fiyatı 275,00 TL dır.Bedeli: 22,00 m2 x 275,00 TL/m2 x 0,85 = 5.142,50 TL-Zirai Değerlendirme: Dava konusu taşınmazın tapu kayıtlarında TARLA vasfındadır. Fiili durumda içerisinde Biber ekili olduğu görüldü, ayrıca taşınmaz parsel üzerinde 20 yaşlarında 2 adet Nar ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapı itibarı ile killi-tınlı, yapıdaki bu toprağın su infilitrasyonu (suyun toprağa girişi) ve perkalasyonu (suyun toprak içerisindeki hareketi) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin yüksek olduğu, dolayısıyla bu kısmın fiziksel özellikleri itibarı ile kuru arazi konumundadır. Arazi kendi imkanları ile sulanmaktadır. Taşınmaza ulaşım olup, topoğrafik yapısının hafif meyilli olduğu görülmektedir. 97 nolu parselin Arazi Değeri:10.103,00 m2 x 35,00 TL/m2 = 353.605,00 TL-Zirai Muhtesatın Değerlemesi : 2 adet 20 yaşlarında nar ağacı adet fiyatı 751,00'den toplamda 1.502,00 TL -Kulak mahallesi 97 nolu parselin İNŞAAT+ARAZİ+ZİRAAT toplam bedeli: 5.142,50 + 353.605,00 + 1.502,00 = 360.249,50 TL (Üç Yüz Altmış Bin İki Yüz Kırk Dokuz Lira Elli Kuruş)'tur.
Adresi : Tarsus / MERSİN
Yüz ölçümü : 10.103,00 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 360.249,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takdiyatlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/11/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 10/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2579 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR