ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi Antalya/Aksu'da 546 m2 tarlayı satışa sunuyor (Hisseli satış)

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/39 Satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Köyü, Kundualtı Mevkii, 13530 Ada, 25 Parsel, yüzölçümü 7.280,63 m2 , hisse pay/payda 3/40 ( 546,05 m2 ) TARLA VE Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Köyü, 13530 Ada, 148 Parsel, yüzölçümü 28.706,45 m2 , hisse pay/payda 33/640 ( 1.480,18 m2 ) TARLA
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Aksu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Oda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 206051207- 2018/39 SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, AKSU
TAPU KAYDI : Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Köyü, Kundualtı Mevkii, 13530 Ada, 25 Parsel, yüzölçümü 7.280,63 m2 , hisse pay/payda 3/40 ( 546,05 m2 ) TARLA VE Antalya İli, Aksu İlçesi, Kundu Köyü, 13530 Ada, 148 Parsel, yüzölçümü 28.706,45 m2 , hisse pay/payda 33/640 ( 1.480,18 m2 ) TARLA
İMAR DURUMU : Yapılan incelemede taşınmazların bulunduğu 13530 Ada 25 ve 148 Parsellerin Aksu Belediyesi sınırları içinde yer alan TARLA vasıflı taşınmazlar olduğu, imar planı yetkisinin Turizm ve Kültür Bakanlığı’na ait olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmazların kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Parseller “tarım alanı” lejantlı taşınmazlardır.
YERİ : Taşınmaz Antalya İli, Aksu İlçesi’ne bağlı Kundu Köyü’nde yer alan tarlalardır. Taşınmazların yer aldığı köye Antalya’dan ulaşım için, Antalya-Alanya taşıtyolunda merkezden Alanya yönüne 15 km ilerlenerek Expo Center alanına ulaşılır. Yonca kavşaktan Kundu Turizm Alanı’na dönülerek 6,5 km ilerlenir, geliş-gidiş yoldan tali yola sağa sapılır, 3 km ilerlenir, Şeyh Abdülaziz Bin İbrahim Camii’ne ve taşınmazların yer aldığı köy merkezine ulaşılır.
25 Numaralı Parsel köy merkezinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım, Camiden batı yönüne gidilerek köprüden geçilir geçilmez sola dönülüp, takriben 250 metre ilerlenerek sağlanır. Taşınmaz çaya ilk parseldir. Çayla arasında taşıtyolu yer almaktadır. Üzerinde sera bulunmaktadır. Denize kuşuçuşu 5,5 km mesafededir.
148 Numaralı Parsele ise köye Aksu Turizm yolundan girilen 3 km mesafedeki girişten 1,2 km batıda yer almaktadır. Kadastral yollarla ulaşılan parsele köy merkezinden tahminen 2,5 km kala sağa devam edilerek ulaşılır. Çaya komşu parseldir. Denize kuşuçuşu 5,5 km mesafededir.
Taşınmazların yakın çevrede tarlalar ve seralar yer almaktadır. Düz bir arazi üzerinde yer alan tarlalar üzerinde seralar bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Taşınmazlardan 25 numaralı Parsel köy merkezinde yer almakla beraber, köydeki meskenler ve sosyal alanlar genellikle köprünün diğer tarafındadır. 13530 Ada 25 Parsel 7.280,63 m2 kullanım alanına sahiptir. Topografik olarak düz bir arazide yer alan taşınmaz form olarak dikdörtgeni andıran bir formdadır. Yakınında benzer seralar yer almaktadır. Taşınmaza asfalt yol ile ulaşılmaktadır.
Taşınmazlardan 148 numaralı Parsel köy merkezine 3 km mesafededir. 13530 Ada 148 Parsel 28.706,45 m2 kullanım alanına sahiptir. Topografik olarak düz bir arazide yer alan taşınmaz form olarak dikdörtgeni andıran bir formdadır. Yakınında benzer seralar ve boş tarlalar yer almaktadır. Kadastral yol ile ulaşılmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ :
13530 Ada, 25 Parsel 54.500,00 TL. ( ellidörtbinbeşyüzlira)
13530 Ada, 148 Parsel 118.000,00 TL. ( yüzonsekizbinlira )
SATIŞ ŞARTLARI: Açık arttırma 17.12.2019 tarihinde; Saat :
13530 Ada, 25 Parsel 10.00-10.05
13530 Ada, 148 Parsel 10.15-10.20 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırına ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur. ( 13530 Ada, 25 Parsel için 4.087,50 TL. ; 13530 Ada, 148 Parsel için 8.850,00 TL. )
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/39 sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR