BAFRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Bafra'da samanlık ve tarla icradan satılıktır (78083/468500 hisse)

BAFRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033489
Şehir : Samsun / 19 Mayıs
Semt-Mahalle : TEPEKÖY MAH. / ONDOKUZ MAYIS BALLICA
: 4685
Yayınlandığı Gazeteler

19 MAYIS 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/36 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
13,400 TL
Birinci Satış Günü
:
26.09.2019 09:10
İkinci Satış Günü
:
24.10.2019 09:10
Satış Yeri
:
BAFRA ADLİYESİ - İCRA DAİRESİ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAFRA
İCRA DAİRESİ
2019/36 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Tepeköy Mahallesi Eşmedere Mevkii 132 ada 57 nolu parsele kayıtlı Samanlık ve tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde bir adet tarımsal ürün depolama amaçlı Samanlık vardır. Çevrede yapılan gözlem ve incelemede bu yörede genel olarak Buğday, Mısır, Fiğ ve Tütün yetiştiriciliği yapıldığı belirlenmiştir. Uygulama İmar Planı dışında olup, Orta Karadeniz İkliminin hüküm sürdüğü yörede bulunmaktadır. Her mevsim yağış almaktadır. arazilerin toprağı Killi-tınlı yapıdadır. Toprak derinliği ortalama 25-35 cm dir. Kıraç arazi şartları hakimdir. Sulama imkanı kısıtlıdır. Ortalama eğim % 10-15 arasındadır. Taşınmaz bu nitelikleri itibariyle “Marjinal Tarım Arazileri” katagorisinde bulunmaktadırlar. Taşınmaz üzerindeki samanlık Tek katlı, Briket duvarlı, dış cephesi sıvasız ve boyasız, kiremit çatı örtülü, yaklaşık 60,00 m2 taban alanında, I.Sınıf B Grubuna girmekte olan bir yapıdır. Taşınmazın borçluya ait olan 78083/468500 hissesi ihale edilecektir.
Adresi : Mahalle içi yola cepheleri yoktur. 19 Mayıs İlçe Merkezine 6 Km mesafededir.
Yüzölçümü : 4.685 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : -
Kıymeti : 13.400,58 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 say. Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.
2-Taşınmaz malın tamamı 6831 SY 2/B maddesi uyarınca hazine adına orman dışına çıkarılan sahada kalmıştır. 3402 SY 22/2 a bendine tabiidir.
1. Satış Günü : 26/09/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 09:10 - 09:15 arası
Satış Yeri : BAFRA ADLİYESİ - İCRA DAİRESİ KALEMİ -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Taşınmazın ayrıntılı özellikleri dosyada mevcut bulunan bilirkişi raporundadır.
7-Elektronik ilan ile gazetede yapılacak satış ilanının İİK'nun 127. Md. gereğince adresinde bulunamayan ilgililere tebliğ mahiyetinde olduğunun belirtilmesine,
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/36 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR