ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sulu sahalarda tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verilecektir

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120868
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 24.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (2.920 da, 4 parti) arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 4 parti halinde kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA)
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

  1. Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (2.920 da, 4 parti) arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 4 parti halinde kiraya verilecektir.

  2. İhale, 06/02/2020 Perşembe günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 13/02/2020 günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

  3. İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.


İŞLETME ADI

PARTİ NO

PASEL NO

Sulama Sistemi

PARSEL ALANI(da)

DSİ KUYU NO

İŞLETME KUYU NO

POMPA DEBİSİ (LT/Sn)

Muhammen Bedel (TL/da)
Muhammen Bedel Toplam (TL)
Geçici Teminat
%5(TL)
ALTINOVA

1
75/5 Centerpivot 365 1645 75/2 30 500 182.500
18.250,00 ₺
75/13 Centerpivot 365 1700 75/7 30 500 182.500
TOPLAM 730 365.000

2
75/11 Centerpivot 365 1651 76/3 30 500 182.500
18.250,00 ₺
75/12 Centerpivot 365 1647 75/4 30 500 182.500
TOPLAM 730 365.000

3
76/9 Centerpivot 365 1650 76/2 30 500 182.500
18.250,00 ₺
76/10 Centerpivot 365 1606 76/9 30 500 182.500
TOPLAM 730 365.000

4
76/18 Centerpivot 365 1652 76/4 30 500 182.500
18.250,00 ₺
76/19 Centerpivot 365 1654 76/6 30 500 182.500
TOPLAM 730 365.000
İŞLETME TOPLAMI 2.920 1.460.000 73.000,00 ₺
  1. Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır)
  2. İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
  3. İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 06/02/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
  4. İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk.No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
  5. TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan Olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: 0 312 417 84 70
Faks: 0 312 417 78 39

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR