SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Susurluk Karapürçek Mahallesi'nde 4200 m2 tarla mahkemeden satılıktır

SUSURLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064146
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Semt-Mahalle : KARAPÜRÇEK MAH. / KAYIKÇI
: 4200
Yayınlandığı Gazeteler

KARDEŞ 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9 satış
Muhammen Bedeli
:
42,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.10.2019 11:00
Satış Yeri
:
Susurluk Adliyesi Satış Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SUSURLUK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Balıkesir İl, Susurluk İlçe, 2176 Parsel, Karapürçek Mahalle, Çukurtarla Mevkiinde bulunan tarla vasfında taşınmaz kuru (sulanamayan), killi-tınlı bünyede, verim kabiliyeti iyi, orta derin toprak yapılı, su tutma kapasitesi iyi, %4-6 eğimde tarım arazisidir. Kadastral yola sınır olup, Karapürçek mahallesinde kuşuçuşu 1300 metre mesafededir.
Yüzölçümü : 4.200 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 42.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü :24/10/2019 günü 11:00-11:10 arası(10/10/2019 tarihinde saat 10:00'daki satış kaldırılarak)
Satış Yeri : Susurluk Adliyesi Satış Salonu

Satış şartları :
A-Artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 olan oranında pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır.
B- Taşınmaz üzerindekiler birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borcu alıcıya intikal eyleyecektir. İpotek veya ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu Madde: 888. Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.
C- Tâyin edilen zamanda artırmaya, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden verilen en yüksek teklif üzerinden başlanır. Üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedeli geçmek şartıyla (ilk ihalede pey sürerek ihale bedeli yatırmayan alıcı için ilk ihalede sürdüğü peyden aşağı sürdüğü peylerin kabul edilmeyeceği )en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Alıcı çıkmazsa veya yukarıdaki şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.
D- Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler şifahen veya elektronik ortamda olur. Elektronik ortamda teklif verme birinci artırma gününden yirmi gün öncesinde başlar, birinci artırma gününden önceki gün sonunda sona erer. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenir. Alıcı artırma bedeli haricinde ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
E- İlk ihalede pey sürerek ihale şartlarını yerine getirmeyen ihale katılımcısının ihale katılması halinde ilk sürdüğü peyden aşağı olmamak üzere pey sürebileceği ve ihale bedelinin PEŞİN OLARAK yatıracağı;diğer ihale katılımcılarına 10 güne kadar süre verilebileceği, KDV VE DAMGA VERGİSİnin ihale tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmaksızın ihalenin düşürüleceği,
F-İlk ihale bedelini yatırmayarak ihalenin düşmesine sebep olan hissedarların da tam olarak teminat miktarını yatırmak şartı ile ihaleye kabulüne,
G-İlk ihale alıcısının satışa katılarak pey sürmesi ihalinde ilk ihalede sürdüğü peyden aşağı pey süremeyeceği, sürmesi halinde nazara alınmayacaktır. (Yargıtay 12. HD:27/04/2010 tarih ve 2010/8073 Esas, 2010/10553 Karar sayılı ilamı, 28/10/2003 tarih ve 2003/1893 Esas, 2003/21078 Karar sayılı ilamları)
H-Yapılacak ihale sonunda taşınmazın satışı halinde taşınmaz satış bedeli ilk ihalede katılan ihale katılımcısının ihaleyi alması halinde kendisinden PEŞİN OLARAK alınacağı,diğer katılımcılara yasada belirtilen sürelerin verileceği, KDV ve Damga vergisi bedelinin ihale tarihinde itibaren 10 gün içerisinde ödenmesi, ödenmemesi halinde ihtara gerek kalmaksızın ihalenin düşürülecektir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR