KIRIKHAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tarım arazisi kiraya verilecektir

KIRIKHAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malmüdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRIKHAN MALMÜDÜRLÜĞÜ


İ L A N

Mah./Köy Mevkii Cinsi İmar Durumu Yüzölçümü (m2) Ada Parsel Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün ve Saati
Kaletepe - Tarla Plan dışı 1.273.775,00
Kısmi 7.000,56 m2
0 37 525,04 TL 157,51 TL 07.11.2017 / 10.00


İlçemiz Kaletepe köyünde bulunan Mülkiyeti Suriye Uyruklu vatandaşlara ait 37 parsel sayılı taşınmazın 7.000,56 m2’ lik kısmı yukarıda niteliği, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale gün ve saati belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Tarımsal amaçlı (Buğday, Pamuk vb.) kullanılmak üzere Açık Teklif Usulü ile ilk yıl kirası 525,04 TL (Beşyüzyirmibeş TL Dört Kr) tahmini bedel üzerinden kiraya verilecektir. Kiralama süresi 5 (beş) yıl olup, kira artış oranları (ÜFE) ‘ye endekslidir.

İhale Hükümet Konağında bulunan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin :

  1. İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları Geçici Teminat Makbuzu
  2. Nüfus Cüzdan Örneği
  3. Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiliğin Vergi Kimlik Numarası ile İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından 2017 yılı içerisinde alınmış kayıt sicil belgesi, Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişinin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanı,

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Kırıkhan Malmüdürlüğü (Milli Emlak Servisi ) ‘nde görülebilir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR