ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak/Devrek'te 3.088 m² tarla ihaleyle satılacaktır

ZONGULDAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115788
Şehir : Zonguldak / Devrek
Semt-Mahalle : MEKEKLER KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 3088
Yayınlandığı Gazeteler

DEVREK POSTASI 21.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DEVREK POSTASI 27.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Zonguldak ili Devrek ilçesi Mekekler Köyü'nde bulunan 3.088,00 m² tarla vasıflı taşınmazın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Devrek Kaymakamlığı  Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazın :
Sıra No. Taşınmaz No. Bulunduğu Yer Pafta No. Ada No. Parsel No. Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 67060100826 Mekekler Köyü 3 535 3.088,00 Tam Tarla İmarsız 109.000,00 32.700,00 04.02.2020 11:00
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Devrek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdan sureti, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına
vermeleri zorunludur.
4- İstekliler, ihale saatine kadar ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Komisyon, gerekçesini belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR