MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Hurda malzeme satışı yapılacaktır

MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117023
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA''NIN SESİ 17.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA

c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85

d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:

İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) "GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ SÜRESİ" "GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ " İŞİN SÜRESİ İŞİN YAPILACAĞI YER

2020-HS-08 Hurda Malzeme Satış İşi 90 Gün 150.000,00 ₺ 90 Gün KONYA-AKSARAY

2020-HS-09 Hurda Malzeme Alüminyum ve Çelikli Alüminyum Satış İşi 90 Gün 300.000,00 ₺ 90 Gün KONYA-AKSARAY

2020-HS-10 Hurda Malzeme (Tehlikeli Sınıf) Satış İşi 90 Gün 50.000,00 ₺ 45 Gün KONYA-AKSARAY

2020-HS-11 Hurda Malzeme İzoleli Kablo ve Çıplak Bakır Satış İşi 90 Gün 50.000,00 ₺ 45 Gün KONYA-AKSARAY

2020-HS-12 Hurda Malzeme Trafo Satış İşi 90 Gün 60.000,00 ₺ 45 Gün KONYA-AKSARAY

2020-HS-13 Hurda Beton Direk Satış İşi 90 Gün 30.000,00 ₺ 240 Gün MEDAŞ İŞLETME BÖLGELERİ

a) İHALE USULÜ: Açık İhale

b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: "- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),

- KEP üzerinden,

- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir."

c) İHALE İLGİLİSİ: Mustafa Kosalak

mustafa.kosalak@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA

e) İHALENİN ZAMANI: 28/01/2020 saat 14:00

f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

" a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Geçici Teminat Mektubu,

e) Asgari Teklif Tutarının %100’ı kadar iş deneyim belgesi sunulması gereklidir,

f) İş Deneyim Belgesi ihale iş konusunda dağıtım şirketleri , kamu ve kamu onaylı olmak zorundadır.

g) İhalelerimize iş ortaklığı (Maliye tescilli olacak) olarak teklif verilebilir.

Teknik Şartlar :

-İhaleye katılacak firmaların “Atıkların lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri “belgesini ( Listede geçen tüm malzemeler için atık kodlarına sahip geridönüşüm belgesi ayrı ayrı istenmektedir) sunmaları gerekmektedir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR