ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alaplı Belediyesi'ne ait 1 adet 250 KWA gücünde trafo ihaleyle satılacaktır

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041958
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 28.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Alaplı Belediyesinin  uhdesinde bulunan 1 adet 250 KWA gücünde Trafo 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaplı Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

1- Alaplı Belediyesinin uhdesinde bulunan 1 adet 250 KWA gücünde Trafo 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartnameler Belediyemiz İhale biriminden temin edilebilir.

3- İhale 10.09.2019 günü saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden istenilen belgeler;

A) Gerçek Kişiler İçin:

a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname alındığına ilişkin makbuz,
d) İhaleyi yapan kuruma borcu olmadığına dair belge

B) Tüzel Kişiler İçin:

a) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı veya fotokopisi,
b) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname alındığına ilişkin makbuz,
d) Tebligat adresini gösterir adres beyanı,
e) İhaleyi yapan kuruma borcu olmadığına dair belge
f) İhaleye girecek, şirket ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya muadili odadan alınmış 2019 yılına ait vizeli kayıt belgesi. ( Aslı veya tasdikli fotokopisi)
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri. ( Aslı veya noter tasdikli sureti )
ğ) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge.
k) SGK müdürlüğünden sigorta borcu olmadığına dair belge.
i)-Dernek adına girilecekse yönetim kurulunca verilen yetki belgesi

5- Satışı yapılacak trafonun muhammen bedeli 7.500,00 TL+KDV’dir. Geçici teminat miktarı 225,00 TL’dir.

6. İhale ile ilgili teklifler 10.09.2019 saat 14.00’a kadar Belediye ihale birimine verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR