KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fıstık çamı kozalağı satılacaktır

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066884
Şehir : Bursa / Karacabey
Yayınlandığı Gazeteler

KARACABEY HABER 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tahmini 60.000 kg mahsul fıstık çamı kozalağı, dalında (götürü usulü) muhammen tutar üzerinden açık artırma suretiyle satılması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
FISTIK ÇAMI KOZALAĞI SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

1- İşletmemiz arazisinin muhtelif yerlerinde mevcut tahmini 60.000 kg mahsul fıstık çamı kozalağı, dalında (götürü usulü) muhammen tutar üzerinden açık artırma suretiyle satılacaktır.
2- İhale 31.10.2019 günü saat 14.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 07.11.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici Teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza Sirkülerinin ibraz edilmesi,
4- İhaleye çıkartılan mahsul çam fıstığı kozalağının tahmini miktarı, muhammen tutarı ve geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Cinsi Tahmini
Miktarı
(Kg)
Muhammen
Bedel
(TL/Kg)
Muhammen
Tutarı
(TL)
Geçici
Teminat %5
(TL)
Fıstık Çamı Kozalağı 60.000 2,50 150.000,00 7.500,00


5- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin Ziraat Bankası Karacabey şubesindeki TR 9000 0100 0062 0599 4378 5213 iban nolu hesabına,Vakıflar Bankası Karacabey Şubesindeki TR 3500 0150 0158 0072 9049 1182 iban nolu hesabına veya Halk Bankası Karacabey Şubesindeki TR 2100 0120 0928 2000 1300 0005 iban nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir. Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir.

6- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.

7- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
İlan Olunur.


ADRES :
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Karacabey/BURSA
Tel : 0 224 689 64 75
Fax: 0 224 689 64 96

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR