DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif kimyevi besin maddeleri satılacaktır

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070642
Şehir : Muğla / Dalaman
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muhtelif kimyevi besin maddeleri “56.755 Kilogram Sodyum Karbonat, 1.750 Kilogram Sodyum Nitrat, 200 Kilogram E.D.T.A (2NA), 50 Kilogram Kalsiyum Klorür” partiler halinde satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MUHTELİF KİMYEVİ BESİN MADDELERİ
SATILACAKTIR.

 1. İşletmemiz stoklarında bulunan muhtelif kimyevi besin maddeleri “56.755 Kilogram Sodyum Karbonat, 1.750 Kilogram Sodyum Nitrat, 200 Kilogram E.D.T.A (2NA), 50 Kilogram Kalsiyum Klorür” partiler halinde satılacaktır.
 2. İhale, 01.11.2019 Cuma günü saat 14.30’da İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 08.11.2019 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
 3. İhale, kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacaktır.
 4. İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. Geçici teminat vermesi,
 3. Müşterinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

5- Tahmin Edilen Bedel Ve Teminata İlişkin Esaslar

 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
P.NO CİNSİ VE ÇEŞİDİ MİKTARI BİRİM FİYATI MUHAMMEN TUTARI % 5 GEÇİCİ TEMİNAT
1. Sodyum Karbonat 56.755 Kg. 1,48.-TL/Kg. 83.997,40.-TL 4.200,00.-TL
2. Sodyum Nitrat 1.750 Kg. 6,17.-TL/Kg. 10.797,50.-TL 540,00.-TL
3. E.D.T.A (2NA) 200 Kg. 37,50.-TL/Kg. 7.500,00.-TL 375,00.-TL
4. Kalsiyum Klorür 50 Kg. 3,35.-TL/Kg. 167,50.-TL 10,00.-TL
GENEL TOPLAM……………….………..…….: 58.755 Kg. 102.462,40.-TL 5.125,00.-TL

b) İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 5.125,00.-TL’ dır.
c) Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 10’dur.
d) Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda gösterilmiştir.
1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Banka teminat mektupları. (Limit dahili ve süresiz olacaktır.)
3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlardan da geçici teminat şartı aranacaktır.
 2. İhale konusuna ait tahmin edilen bedel ve geçici teminat 5/a maddesinde belirtilmiş olup; geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
 1. İhale ile ilgili şartname işletmemizde ve Genel Müdürlüğümüzün “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü” Web sayfasında görülebilir.
 2. TİGEM bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR