SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye, iflasın açılması ve alacaklılar toplantısına çağrı

SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/2 İFLAS
Tebligat Konusu
:
EFECAN TEKSTİL VE OTEL MALZEMELERİ TURİZM TİCARET SANAYİ AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket alacaklıları, İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
11.03.2020 16:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
T.C.
SERİK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2019/2 İFLAS MÜFLİSİN HÜVİYETİVE İKAMETGAHI : EFECAN TEKSTİL VE OTEL MALZEMELERİ TURİZM TİCARET SANAYİ AŞ. – SERİK (Serik VD. 3250565509 ) (Antalya Ticaret Sicil – 40884 )
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH : 19.12.2019 günü saat 14.23
DOSYA NUMARASI : 2019/2 İflas.
Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla ) ’nin 19.12.2019 Tarih ve 2016/140 Esas kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;
1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet, Defter, Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4-11.03.2020 günü saat 16.00’ da Serik İcra Müdürlüğünde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.
ir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR