AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ilanı

AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1 İflas
Tebligat Konusu
:
Müflis: NABA PETROLCÜLÜK MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
AYDINCIK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti ; NABA PETROLCÜLÜK MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.- AYDINCIK
İflasın Açıldığı Tarih ; 28.02.2019 günü saat 14:34
Dosya Numarası ; 2019/1 İflas.


Aydıncık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/89 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Silifke Ticaret Sicil Memurluğunun Gülnar-731 sicil numarasında kayıtlı yukarıda ismiyazılı bulunan Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;

1-Müflis’den alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müflis’in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’ si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-07.08.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Aydıncık İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.01.07.2019
(+) Pek uzak yerlerde veya yabancı Ülkelerde ikameteden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR