ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflas davasında duruşma günü tebliği

ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1
Tebligat Konusu
:
GLR MAĞAZACILIK PAZARLAMA TİCARET AŞ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Duruşma Tarihi
:
06.11.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
ANTALYA9. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI ; GLR MAĞAZACILIK PAZARLAMA TİCARET AŞ.( Eski Ünvanı : GLRAYAKKABI KONFEKSİYON
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ) - ANTALYA
(Antalya Kurumlar VD. 3960662251)
(Antalya Ticaret Sicil – 51486 sicil no)
İFLASIN AÇILDIĞI TARİH ; 09.07.2019 günü saat: 15.01
DOSYA NUMARASI ; 2019/1 İflas.
Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ’nin 09.07.2019 Tarih ve 2019/286 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter, Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4-06.11.2019 günü saat 14.30’ da Antalya 9. İcra ve İflas Müdürlüğü ‘ nde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 09.09.2019
(+) Uzak yerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR