DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması dava tebliği

DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/5 iflas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. Şahıslar
Duruşma Tarihi
:
10.09.2019 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.DİYARBAKIR 9. İCRA DAİRESİ
2019/5 İFLAS ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

MÜFLİS : AYKUR NAKLİYAT GIDA İNŞ.TAR. PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
6620304520 Vergi Nolu (Gökalp Vergi Dairesi)
Ticaret Sicil Dosya No 16435
Mevlana Halit Mah. 495. Sok. Akbaş 7 Sitesi A Blok No:71/16 Bağlar/ DİYARBAKIR
Yukarıda adres, vergi ve sicil numaraları yazılı şirketin Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29/05/2019 tarih 2015/1247 Esas sayılı dosyasından iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:51'de açılmasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Diyarbakır 9. İcra ve İflâs Dairesi 2019/5 İflas Dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336'ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4. 10/09/2019 günü saat 14:30’de Diyarbakır 9. Müdürlüğü 3. Kat, Arşiv Biriminde (Huzurevleri Mah. Diclekent Bulvarı, No:16 Adliye Ek Hizmet Binası)İlk Alacaklılar Toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR