ANKARA 21. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve iflasın açılması kararının ilanen tebliği

ANKARA 21. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/29 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Üçgen İnşaat Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular
Toplantı Tarihi
:
17.10.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA
21. İCRA DAİRESİ
2019/29 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI

ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Müflisin Adı ve Adresi :Üçgen İnşaat Gıda İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (V.K.N 9040038194) - Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Alacaatlı No:16/17 Çankaya / ANKARA
İflasın açıldığı tarih : 27.06.2019
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 27/06/2019 tarih ve 2018/930 Esas 2019/498 sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;
1- Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde (İc.İf.K.nun 336.maddesi uyarınca) cezai sorumluluğu gerektireceği,
3- Müflis mallarını her ne surette olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartıyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özüre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları (İc.İf.K.m.336),
4- 17/10/2019 günü saat 14:00’de Ankara İflas Müdürlüğü Toplantı Odasında (-1. KAT) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ve müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tefekkül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.(İc.İf.K.m.219,336)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR